Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS 5.11. 2011 – VFN Praha

Přítomni: T.Hess, D. Hetclová, J.Leso, L.Klemsová
Nepřítomni: K.Malá, R. Škulec, E. Sovová

 • Jarní konference na Bulovce 7.4. 2012 - výbor se usnesl, že tato akce již nebude prezentována pod hlavičkou PSOK
 • 13.–16. 5. 2011 - XX. Výroční sjezd ČKS Brno - výbor schválil naplnění 3 bloků 2 x 60min., 1 x 90 min.
  Rozložení bloků: blok s tématem srdeční selhání, blok kasuistik, blok varia
 • D. Hetclová, K. Malá - dopracovat doporučené ošetřovatelské postupy pro kardiologii.
  Testování oš. postupů bude probíhat ve FN Olomouc (D. Hetclová), FN Ostrava (L.Klemsová) v rámci klinické práce studentů v oboru všeobecná sestra.
 • V září 2012 se budou konat volby do výboru PSOK elektronickou formou. T. Hess připraví informační vstup k volbám k přednesení na výročním sjezdu 2O12 Brno.
 • VI. Kongres kardiologických sester v Ostravě, datum konání ještě bude upřesněno - program a organizace L.Klemsová
 • 2.11. 2012 VI. Edukačně odborná konference PS ošetřovatelství v kardiologii ČKS - rozvinout spolupráci v přípravě programu pražských členů výboru (spolupráce J.Leso, K. Malá)
  Účastnice letošní konference byly seznámeny s ekonomickými omezeními pro uspořádání odborných akcí. Výborem ČKS budou stanoveny podmínky pro úhradu nákladů na odborné akce i pro nelékaře. Po té bude umožněno, aby PSOK nárokovala finanční úhradu např. na pronájem sálu, pořízení certifikátů.

Zapsala: Mgr. Ludmila Klemsová
Organizátorka odborných akcí PSOK ČKS
7.11.2011 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost