Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS, Brno 6. 11. 2010

Eiseltův sál, VFN Praha

Přítomni: Hess T, Hetclová D, Klemsová D, Malá K, Leso J
Omluveni: Pečánková T, Sovová E, Škulec R

Z jednání:

 1. Vyhodnocení aktivit v roce 2010: Všechny akce byly dobře organizovány a jejich odborná úroveň, včetně diskuzí má vzestupný trend. Kdo se podílel na akcích? „Jarní setkání 3“ (Panská J, Praha XVIII. sjezd ČKS) Výbor, SestraFest 2:
  Malá K, Pečánková T a kol ÚVN, FN Ostrava: Goliszová Z, Hrabovská Z, Obidová S, Voštiňáková S, Kardio ordinace Městská nemocnice Praha 9: Bašová S, Leso J, Kardiologie Bulovka: Hanzlíková M, Nováková P.
  IV. kongres kardiosester Ostrava (Klemsová L a kol. - viz zpráva „Listopadové setkání 4“) Leso J, Praha – viz zpráva
   
 2. Akce 2011: viz web stránky PSOK ČKS. Termíny akcí se mohou změnit!
  !!! 11th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing, 1-2 April 2011
  Brussels, Belgium. Deadline for abstracts 15.11.2010!!! EarlyFee
  Registration 16.2.2011 … EU 270,- SestraFest 3: 25.5.2011 – podíl PSOK na akci – zajistí Hetclová D a kol. Interní klinika a kardiologie FN Olomouc.
  Téma: „Srdce Hané“ – KV prevence a rehabilitace
  XIX. sjezd ČKS (Brno): Prvý blok PSOK na téma „Urgentní medicína – záchranná služba – zajistí Callerová J, Škulec R. Druhý blok: členové výboru Sekce volných sdělení: Hess T – zajistí recenzenty dle pokynů sekretariátu sjezdu a po vyhodnocení sestaví bloky.
   
 3. Členská základna: Úkol pro všechny členy výboru včetně pomoci při internetové registraci členů do ČKS včetně PSOK!
   
 4. Rubrika kardiologických sester v Cor et Vasa: Vítána - odborná sdělení, aktuality/ zajímavosti z akcí, z kardio-pracovišť, z regionů, editorial atd.
  Na webové stránky ČKS – PSOK lze umisťovat i přednášky ve formátu .ppt (vše po souhlase autora). Koordinaci s redakci CetV nebo sekretariátem ČKS zajišťuje Leso J (leso@mnnp.cz)
   
 5. E-learning (SestraIN): malý zájem na tvorbě programů?! - koordinátor Malá K (Kardio odd. ÚVN Praha)
   
 6. Standardní ošetřovatelské postupy: Cílem je vytvořit 15 standardů pro potřeby ošetřovatelské péče v kardiologii! Kontinuálně budou zpracovávány dle propozic MZ. Poté budou zveřejněny na Sjezdu ČKS, webu ČKS-PSOK a perspektivně vydány v nakladatelství Grada.
   
 7. Certifikovaný kurz: “Specifická ošetřovatelská péče o pacienta po diagnostické koronarografii“. Projekt podán na schválení na MZ. V případě schválení bude realizace oznámena cestou PSOK. Zajištuje: Klemsová L. Ostrava.
   
 8. Volební právo pro kardiosestry členky ČKS-PSOK: Dle informace ze sekretariátu ČKS dne 5.11.2010 bude bude návrh předložen dle platných Stanov ČKS předložen na Valnou hromadu dne 1.5.2011. Nejpozději do 15.2.2011 bude nutné poslat inovanou žádost na sekretariát ČKS. Zajistí: Hess T.

Zapsal: Klemsová L.- koordinátorka akcí
Leso J. - místopředseda

14. 11. 2010

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost