Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 4. 11. 2017 v Praze

Místo konání: kinosál FN Motol - 2. patro ředitelství, V Úvalu 84, 150 00 Praha

Čas konání: 4. 11. 2017 12,00 – 13,00

Přítomni: Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., PaedDr. Jakub Doležel, Mgr. Jana Kovalčíková, Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Omluveni: Mgr. Dagmar Hetclová, Bc. Lucie Laciaková

 

Program schůze:

 1. zhodnocení práce výboru od května 2017 – revize úkolů stanovených z poslední schůze
 2. zhodnocení proběhnutých akcí v letošním roce – XXV. výroční kongres ČKS (Brno),
  XI. kongres kardiologických sester (Ostrava)
 3. informace ze schůze velkého výboru ČKS konaného 19. 9. 2017
 4. výběr článků do Rubriky kardiologických sester časopisu Cor et Vasa – zkušenosti sester se zdravotní péčí ve vybraných kardiocenterch
 5. diskuze nad výběrem aktivních účastníku na nadcházející akci ESC – EuroHearCare 2018 konané v Irsku
 6. navázání spolupráce naší pracovní skupiny s firmou Novartis – tvorba edukačního
  e-learningového kurzu pro sestry zaměřeného na srdeční selhání
 7. upřesnění termínu nadcházející akce pracovní skupiny: XXVI. výroční sjezd ČKS konaný ve dnech 6. - 9. 5. 2018
 8. stanovení strategie k výběru sdělení a volba recenzentů na XXVI. výroční sjezd ČKS
 9. tematické vymezení dílčích bloků XXVI. výročního sjezdu ČKS - za pracovní skupinu budeme mít dva bloky – I. blok: Srdeční selhání /90 minut/ a II. blok: Pozitiva - negativa v ošetřovatelství /60 minut/)
 10. rámcové vymezení vybraných workshopů za naší pracovní skupinu na XXVI. výročním sjezdu ČKS – elektrokardiografie pro sestry a edukace pacientů se srdečním selháním
 11. tematické vymezení dílčích bloků XII. kongresu kardiologických sester (regionální bloky – Praha, Brno, Ostrava…)
 12. diskuze nad možným navázáním užší spolupráce se zástupci kardiologických sester v Polsku

 

V Ostravě dne 9. 1. 2017                                                             Zapsal: PaedDr. Jakub Doležel

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost