Zápis ze společné schůze výboru ČASR a SASA 9.10.2018 v Brně

Přítomni:  Kaliská, Hatala, Svetlošák, Bulava, Čihák, Fiala, Haman, Peichl, Pařízek, Vančura, Wichterle, Novák,
Omluveni: Neužil, Šedivá, Janoušek

 

  1. Fiala informoval  o výsledku Jednání pracovní skupiny SZV MZČR 20. 9. 2018 (registrace výkonů implantace a reimplantace subkutánního ICD a implantace bezdrátového kardiostimulátoru)
  2. Na společné schůze výborů ČASR a zástupců SASA byla vytvořena finální podoba programu XVI. československého sympozia o arytmiích a kardiostimulaci v Ostravě. Program byl schválen všemi přítomnými členy výborů ČASR a SASA

 

Zapsal: Fiala       Kontrola.: přítomní členové výboru

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost