Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 13.3.2018 v Humpolci

Přítomni: Vančura, Novák, Peichl, Wichterle, Šedivá, Čihák, Fiala, Pařízek
Omluveni: Bulava, Neužil, Haman, Kautzner, Janoušek

 

  1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČASR z 26. 1. 2018

Zápis byl schválen všemi přítomnými

 

  1. Předběžný program arytmologického sympozia v Ostravě 2018

Byl vypracován předběžný program sympozia, který bude zaslán cestou sekretariátu ČKS na Ethical MedTech jako podmínka jednání se sponzory. Snahou organizátorů bude zatraktivnění programu i pro všeobecné kardiology a další odbornosti. Pro skupinu Kardio 35 byly vyčleněny dva bloky v trvání 60 a 90 minut. Bylo navrženo pronajmout další menší sál/salonek pro satelitní „hands-on“ workshopy firem zaměřené na prezentace nových technologií. Cestou sekretariátu ČKS budou rozesláno první oznámení.

 

  1. Společenský večer arytmologického sympozia v Ostravě 2018

M. Fiala poskytl informaci o návštěvě místa konání společenského večera s L. Klímovou ze sekretariátu ČKS. Místo konání - Svět techniky Ostrava v areálu Dolních Vítkovic - bylo  schváleno všemi přítomnými.

 

  1. Data z registrů a jejich prezentace

Data z registrů 2016: navržený rozsah prezentace, která bude uvedena na stránkách ČKS, byl odsouhlasen všemi přítomnými (zajistí R. Čihák).

Data z registrů 2017: data z registrů zajistí R. Čihák od jednotlivých garantů (R.Čiháka,  K.Sedláčka, M.Táborského) a jakmile budou k dispozici, budou poskytnuta všem členům výboru.   

Dostupná data z registrů za rok 2017 budou prezentována ve sjezdových novinách na výročním sjezdu ČKS 2018, a následně standardněna arytmologickém sympoziu v Ostravě a na stránkách ČKS. Je snaha, aby data z jednotlivých registrů byla poskytována (např. garanty registrů) členům výboru ČASR co nejdříve

 

  1. Sjezdové noviny (výroční sjezd ČKS)

M. Fiala zajistí prezentaci ČASR pozvání na arytmologické sympozium v Ostravě, a uvedení dostupných z dat registrů za rok 2017 ve sjezdových novinách. Podle možností budou doplněny další příspěvky, např. zpráva z ablačního workshopu IKEM/Homolka

 

  1. Termín příští schůze výboru ČASR

Preferovaný termín příští schůze výboru 7. 5. 2018 po přednáškách

Zapsala: L. Šedivá
Kontrolu provedl: M. Fiala

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost