Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 8.5.2017 v Brně

Přítomni: Neužil, Bulava, Haman, Janoušek, Wichterle, Škoda, Kautzner, Novák, Pařízek, Peichl, Čihák, Vančura, Šedivá, Fiala
Omluveni: Vlašínová

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Všechny body byly splněny nebo jsou řešeny

Na 22. 6. 2017 stanoveno další jednání na MZ ČR: prezentace a žádost o schválení nových výkonů v arytmologii: implantace leadless stimulátoru, implantace S- ICD, výměna S-ICD  (Petr Neužil)
Výkon: Dlouhodobá monitorace- není připravena

Jednání o termínu Podzimního symposia s podporou f. Medtronic: vzhledem ke kolizi se společným symposiem ČASR a SASA budeme jednat o odložení na lednový termín (Josef Kautzner)

2. Volba předsedy ČASR: tajnou volbou zvolen Martin Fiala. Volba místopředsedy ČASR: tajnou zvolen Robert Čihák
Oprava-doplnění zápisu na schůzi výboru ČASR 13. 6. 2017: předsedou ČASR byl zvolen M. Fiala 8 hlasy, protikandidát A. Bulava dostal 4 hlasy, 1 se zdržel. Místopředsedou ČASR byl zvolen R. Čihák 5 hlasy, L. Haman dostal 4 hlasy, P. Peichl dostal 1 hlas, 2 se zdrželi.

3. Rozloučení se členy bývalého výboru ČASR

4. Termín příští schůze výboru nebyl stanoven

Zapsala Šedivá
Kontrola zápisu Fiala

 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost