Zápis ze schůze výboru PSAKS konané dne 9.9.2014 v Humpolci

Přítomni: P. Neužil, P. Peichl, L. Šedivá, J. Škoda, R. Čihák, J. Kautzner, L. Haman, P. Pařízek, V. Vančura, M. Fiala, M. Novák, V. Bulková
Omluveni: Vlašínová, Bulava

 1. Kontrola zápisu minulé schůze 28. 5. 2014.
   
 2. Statistika obsazenosti sálů během výročního sjezdu ČKS 2014 v Brně je příznivá a návštěvnost akcí pořádaných PSAKS má stoupající trend. Všem členům výboru PSAKS rozešle J. Kautzner.
   
 3. Možná transformace ČKS a vznik asociací – bude projednána na příští schůzi výboru ČKS 16. 9. 2014, vzhledem k nepřítomnosti P. Neužila za PSAKS delegován R. Čihák.
  Odsouhlaseno všemi přítomnými.
   
 4. Odborné podzimní symposium Medtronic, předběžný program prezentoval J. Kautzner, termín – 22.–23. 11. 2014 v Přerově. Připomínky k programu zasílají všichni členové výboru do 11. 9. písemně přímo jemu.
   
 5. Webové stránky PSAKS: zatím nic nepokročilo, dohodne se P. Peichl + Huraj (Medtronic, který slíbil podporu) + P. Heinc (předběžně přislíbil vypracovat dokument o historii vzniku pracovní skupiny). Odsouhlaseno všemi přítomnými.
   
 6. Registry: S Ing. Duškem domluvíme schůzku (za PSAKS Neužil) ve složení V. Bulková, V. Vančura, P. Neužil, je zde možnost aby naše registry byly pod ÚZIS. Dále domluvíme nový registr: Extrakce KS/ICD a doplnění registru SC monitorace do KS registru. Odsouhlaseno všemi přítomnými.
   
 7. Kód 17247: jednání s Dr. Šustkovou proběhlo a požadované kódy dálkové monitorace byly zařazeny. P. Neužil zorganizuje další pravidelné setkání zástupců VZP a pracovní skupiny v termínu září–říjen 2014.
   
 8. Úhrada Reveal Link a Care Link: v případě potřeby Ing. Bauman (Medtronic) dá instrukce jak výkon a materiál vykazovat tak, aby odpovídal úhradě pojišťovny.
   
 9. Pozvání na: 10. 10. Niederleho den (akce NNH) 21. 10. 30 let ICD od 13 hod (akce IKEM).
  Pozvánky na obě akce budou následovat.
   
 10. Do konce září lze poslat návrhy na sekce kongresu ESC, propozice jsou na stránkách ESC.
   
 11. Na příští schůzi výboru bude probírán program na výroční sjezd ČKS 2015. Program našich sekcí za minulých 5 let rozešle všem členům výboru Ivana Křepelová, korespondenčně mailem prosíme o návrhy, které pak budou diskutovány na schůzi.
   
 12. Různé: V. Bulková: navrhuje oslovit firmu stran úhrady flekainidu
  L. Haman: na ESC stánkách není k dispozici kartička uživatelů NOAC jak bylo slíbeno. Ověří R. Čihák, R. Čihák: oznámil, že odesílal naše data do White book ESC (SC monitorace a extrakce jsou odhadem). Dále navrhl požádat ÚZIS o mortalitní data.
   
 13. Příští schůze výboru bude na Podzimním Medtronickém symposiu.

Zapsala: L. Šedivá 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost