Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 21.6.2016 v Humpolci

Přítomni: Bulková, Čihák, Fiala, Haman, Pařízek, Peichl, Neužil, Novák, Škoda, Vlašínová

Omluveni: Bulava, Kautzner, Vančura

1.Kontrola zápisu minulé schůze

Vyvěšení deadline pro zaslání abstraktu Česko-slovenského arytmologického sympózia, společná schůze ČASR a SASA potvrzena na Podzimní sympózium Medtronic v době 17.-18.9.2016.

23.6.2016 bude pracovní skupina na kultivaci zdravotních výkonů – za asociaci se zúčastní Bulková, byl upraven výkon extrakce a byl vytvořen kód CCM, byla finalizována úprava stávajících výkonů

2. Česko-slovenské arytmologické sympózium

 • Hodnotící komise – Bulava, Škoda, Haman - potvrzena.
 • Deadline pro zasílání abstrakt 11.9.2016
 • Okénko asociací - oslovena akutní a intervenční skupina. Odsouhlaseno oslovení skupiny srdeční selhání, stran oslovení zobrazovacích metod – 2 proti, 8 se zdrželo hlasování.
 • Potvrzena účast Maďarsko, Polsko, Rakousko. Nutno oslovit někoho z Německa –
  Prof. Kautzner
 • Potvrzen Japonský blok

Program:

SASA byl zaslán návrh programu, osloveni pro tvorbu pro a proti, čekáme na návrhy z jejich strany,

Neděle 6.11. – začátek ve 12:00,
12:00-12:15 – Zahájení – předsedové ČASR, SASA
12:15 Úvod – 25 let od prvního setkání v Bystřici – Bytešník, Kautzner – 45 minut
13:00-13:45 Okénko asociací – 3x15 min -  45 minut - Neužil

PŘESTÁVKA 15 minut

14:00-15:15 Registry - Neužil
15:15-16:30 Zahraniční hosté

PŘESTÁVKA 30 minut

17:00-18:00 Japonský blok - Neužil
20:00-23:00   Společenský večer – Galavečer
23:00-4:00     After party

Pondělí 7.11.

8:30-10:00 Arytmie u vrozených srdečních vad - Škoda

 1. Škoda J.: Katetrizační ablace supraventrikulárních tachykardií u pacientů s komplexní vrozenou srdeční vadou
 2. Gebauer R.: Primární a sekundární prevence náhlé srdeční smrti u vrozených srdečních vad
 3. Janoušek J.: Dyssynchronopatie u vrozených srdečních vad – diagnostika, prevence a léčba
 4. Ilíková – název bude dodán
 5. Wijnmaalen Hadrian, University Leiden: Zóny pomalého vedení elektroanatomických isthmů – souvislost trvání QRS s komorovou tachykardií u pacientů s Fallotovou tetralogií

PŘESTÁVKA 30 minut

10:30-12:00 Sympozium Tromboembolie I – Neužil

 1. Dabigatran
 2. Rivoraxaban
 3. Apixaban
 4. Panelová diskuse

12:00-13:00  OBĚD

13:00-14:30  Sympozium Tromboembolie II

 1. Kolik času zbývá Warfarinu - Hatala
 2. Okluze LAA – Neužil
 3. Je vůbec možná kompletní prevence CMP/TIA – Tomek
 4. Role katetrové ablace fibrilace síní v prevenci tromboembolie – Fiala
 5. Panelová diskuse – moderuje Čihák

14:30-15:30 Kardiochirurgický blok – Chirurgická léčba FiS – Fiala, Bulava, Němec

 1. Jak to vidím kardiochirurg – Doc. Němec
 2. Jak to vidím elektrofyziologie
 3. Pro a proti 
 4. Návrh konsensu

PŘESTÁVKA 30 minut

16:00 -17:0 Dokumenty EHRA - Novák

 1. Guidel. AFIB (úvodní přednáška – SASA)
 2. Screening k prevenci SCD u atletů
 3. Arytmie u srdečního selhání

17:00-18:30  2x SASA – návrh programu Pro a Proti,

Úterý 8.11.

8:30-9:30 Hot Lines   - Čihák – LEGACY, ostatní témata navrhnout
9:30-10:30 Synkopa – Vlašínová/Wichterle

PŘESTÁVKA

11:00-12:30 EKG kvíz – Peichl, Haman

Pozvánka – vybrán návrh č. 5 - bude upraven

3. Posouzení žádosti Městské nemocnice v Ostravě

Zástupci Městské nemocnice v Ostravě budou pozváni na příští schůzi výboru 17.-18.9.2016 v Brně

4. Konsenzus expertů na chirurgickou léčbu FiS

Doc. Němec oslovil ČASR v rámci ČSKVCH „PS pro chirurgickou léčbu poruch srdečního rytmu“ na vytvoření spolupráce na konsenzu chirurgické léčby FiS.
ČSKVCH by měla prezentovat data z registru – bezpečnost a komplikace výkonů.

Oslovíme Doc. Němce s možností prezentovat chirurgickou část bloku v rámci symposia v Olomouci.

5. Pravidla komunikace s pojišťovnami a firmami

V rámci připravovaného jednání na MZČR postupujeme dle provozního řádu a pověřujeme V. Bulkovou, aby jednala v rámci úpravy kódů výkonu, které spadají do problematiky arytmologie.

Výbor ČASR rozporuje řadu bodů, které jsou uvedeny ve věstníku MZČR ze dne 23.12.2015 Centra vysoce specializované kardiologické péči.  Zejména se jedná o spornou vazbu výkonu na komplexní kardiocentra – transeptální punkce, komplexní ablace, resynchronizační léčba, implantace PM a ICD. Tento bod bude na programu dalších schůzí. Problematika dotýkající se arytmologie by měla být vždy komunikována na jakékoliv úrovni s vědomím nebo pověřením výboru ČASR. Neužil přidá tento dotaz na výbor ČKS.

6. Tvorba nových výkonů pro nelékařská povolání – technická kontrola PM/ICD, Dálková kontrola – připraví Bulková, Neužil a podají přes ČAS

7. Různé

Neužil – pověřen výborem ČASR – zintenzivnit jednání o úpravě registrů s Ing. Bláhou.

Zapsala Bulková, kontrola Neužil

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost