Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 17.5.2016 v Brně

Přítomni:
Bulava, Bulková, Čihák, Fiala, Haman, Kautzner, Neužil, Novák, Peichl, Šedivá, Škoda, Vlašínová

Omluven:
Pařízek, Vančura

1. Kontrola zápisu minulé schůze:

Úprava provozního řádu ČASR, deadline pro zasílání abstrakt pro sympózium v Olomouci se stanovuje na 11.9.2016,  společná schůze se  SASA na doladění programu plánována na tradičním Podzimním sympóziu (dříve Medtronic) v době 17.-18. 9.2016.

2. Prof. Neužil přeposlal členům výboru návrh programu na česko-slovenské  sympózium.

3. Návrh programu Česko-slovenského arytmologického sympózia (ČASR), Olomouc 6. - 8. listopadu 2016

a/  Deadline pro zasílání abstrakt: 11.9.2016
b/  Hodnocení abstrakt společně se slovenskou Asociací (SASA) 16.-18.9.2016
c/  Hodnotící komise za českou stranu - Bulava, Škoda, Haman
d/  Návrh na hodnocení zvlášť abstrakt sester, techniků a lékařů

Program:

 1. Úvod:
  a/ 25 let od prvního setkání v Bystřici: Historický úvod -  Bytešník
  b/ ČASR v mezinárodním kontextu: ČASR kontra SASA kontra EHRA kontra  HRS - Kautzner

   
 2. Arytmie u vrozených srdečních vad (90min.) - Škoda
  a/ Zeppenfeld K., University Leiden:  Zóny pomalého vedení elektroanatomických isthmů - souvislost trvání QRS s komorovou tachykardií u pacientů s Fallotovou tetralogií ......předběžně přislíbeno příp. náhradník.
  b/ Peichl P.: Katetrizační ablace síňových tachykardií po atriotomii
  c/ Škoda J.: Katetrizační ablace supraventrikulárních tachykardií u pacientů s komplexní vrozenou srdeční vadou
  d/ Gebauer R.: Primární a sekundární prevence náhlé srdeční smrti u vrozených srdečních vad
  e/ Janoušek J: Dyssynchronopatie u vrozených srdečních vad – diagnostika, prevence a léčba
  f/ Téma pro SASA k doplnění bloku dle jejich uvážení
   
 3. Okénko Asociací“ : co je nového v oboru: Neužil
  - Intervenční kardiologie
  - Akutní kardiologie
  - Zobrazovací metody
  - Srdeční selhání.
   
 4. Registry: Neužil
  ČASR
  SASA
  Rakousko
  Maďarsko
  Polsko
  Německo?
   
 5. Návrhy zahraničních hostů - speakerů - Neužil
  (Japonsko)
   
 6. Sympozium Tromboembolie
  Neužil
  A. Dabigatran
  B. Rivoraxaban
  C. Apixaban
  D. Edoxaban?
  (následuje panelová diskuse)

  Čihák, Tomek
  E. Kolik času zbývá Warfarinu?
  F. Okluze LAA
  G. Je vůbec možná kompletní prevence CMP/TIA ???
  H. Role katetrové ablace fibrilace síní v prevenci tromboembolie
  (následuje panelová diskuse)
   
 7. Kardiochirurgický blok: Chirurgická léčba FiS - Fiala, Bulava
  Jak to vidím
  Kardiochirurg x elektrofyziolog
  Pro a proti
   
 8. Úvodní přehledné přednášky bloků - garanti nestanoveni
  1. CIED
  2. Ablace KT
  3. Ablace FiS
  4. Komplikace CIED (Guidelines Infekce)
   
 9. HOT LINES - SASA studie LEGACY
  další návrhy jejich strany
   
 10. Výuková sekce EKG - Peichl, Haman
  Umíme povrchové EKG
  Umíme intrakardiální EKG
  Jak jsme se napálili, než jsme zapálili
   
 11. PRO a PROTI – nejméně 2-3 témata SASA
   
 12. Synkopa -  Vlašínová

  Do příštího výboru spočítat časy prezentací, případně upravit.

4. Žádost o akreditaci Městské nemocnice Ostrava -  pozváním k prezentaci na příští schůzi pověřen Mirek Novák, který připraví rozbor situace a návrh k vyjádření.

5. Mgr. Bulková  připomněla, že 26.5.2016 MZ kultivace  kódů pro CCM (extrakce,   kategorizace ablačních výkonů, dlouhodobá monitorace)

7. Příští schůze výboru bude 21.6.2016 v 17,00 hodin v Humpolci.

Zapsala: Vlašínová, kontrola Neužil  

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost