Zápis ze schůze výboru PSAKS konané dne 24. 2. 2015 v Humpolci

Přítomni: V. Vančura, P. Neužil, M. Novák, A. Bulava, J. Vlašínová, P. Peichl, R. Čihák, P. Pařízek, L. Haman, M. Fiala, L. Šedivá
Omluveni: V. Bulková, J. Kautzner, J. Škoda

 1. Kontrola zápisu:
  Asociace ČKS: o definitivní podobě se rozhodne na sjezdu v Brně.
  Webové stránky PSAKS jsou hotové, poděkování tvůrcům, jsou nutné pravidelné updaty – akce, zápisy ze schůzí, podzimní symposium, ablační workshop atd. Probírána otázka překladu do angličtiny, výborem rozhodnuto zatím anglické překlady na webové stránky neimplementovat. Dále doplníme o příspěvek R. Čiháka: historie ablací v ČR.
  Bude jednání s Ing. Duškem (M. Táborský, P. Neužil): registry by mohly být pod patronací ÚZIS. Projednat další registr: Extrakce KS/ICD. SQ monitorace pod registr implantací KS.
   
 2. Program na sjezd ČKS 2015: projednán krátce společný blok s PS Intervenční kardiologie
  1. P. Neužil: Studie Nectar + Defeat – autonomní regulace a míšní stimulace v terapii srdečního selhání
  2. J. Kautzner: Studie SIMPLE – testování ICD vs. netestování v době implantace a vlivu na dlouhodobý výsledek léčby
  3. M. Fiala: Star AF 2
  4. V. Vančura: Protect AF a Prevail – uzávěry oušek
    
 3. Žádost KV o ICD licenci: projednáno na výboru ČKS a schváleno
   
 4. Diskuze o dokumentu k TYRX (vypracoval V. Vančura): indikace k aplikaci oprava:
  Bod č. 1: …jakákoliv předchozí infekce kapsy a nutnost revize pro hematom…
  Bod č. 5, 6, 7: …uvést, ale vyjádřit nesouhlas s indikací (aby byla jasná vstřícnost k omezení indikací) (zodpovědný V. Vančura)
  Hlasování: všichni přítomni pro
   
 5. Jednání na VZP: Bude zahájeno jednání o výkonu: Monitorace EKG s možností dálkové monitorace (zodpovědný P. Neužil)
  Hlasování: všichni přítomni pro, jeden se zdržel
   
 6. Zpráva o společném symposiu SASA a PSAKS v Košicích: referoval M. Novák, předložil statistiku kongresu (vypracoval L. Urban), ještě bude rozeslána.
   
 7. Diskuse o dalším symposiu. Stanoven termín (předběžně): 6, 7, 8. 11. 2016, pravděpodobně Olomouc (bude-li jiný návrh, prosím o emailovou diskusi), bude třeba vypsat soutěž na organizaci symposia, členové výboru byli požádáni o návrhy na možnosti společností, které mohou organizaci zajistit (emailem do konce dubna)
  Hlasování: pro většina přítomných, dva se zdrželi
   
 8. Registry 2014: oslovíme M. Táborského, aby prezentaci o registrech dal k dispozici výboru (KS a ICD)
   
 9. Bezpečnostní standardy RTG: vzhledem k obšírnosti a obecnosti dokumentu se výbor rozhodl k textu nevyjadřovat, protože nevidí přínos dalšího komentáře
  Hlasování: souhlas všech přítomných členů výboru
   
 10. Za Kardio 35 J. Plášek oslovil výbor s žádostí o odbornou garanci Ostravského Kardiostimulačního workshopu. V minulých letech byl odborným garantem M. Kozák, výbor tedy požádá znovu, zda by se M. Kozák garance neujal (zodpovídá P. Neužil)
   
 11. Dokument o Ozařování nemocných s KS: probíhá diskuse – J. Šimon, K. Sedláček, Ing. Popelka
   
 12. Různé:
  M. Fiala požádal o zahájení diskuze o úpravě obsahu výkonu Extrakce KS/ICD na VZP (zodpovědný P. Neužil)
  R. Čihák požádal o vyjednání vyjímky u VZP: doposud je hrazena katetrizační ablace jen 2× ročně, bylo by dobré udělat vyjímku u život ohrožujících arytmií
  A. Bulava informoval, že jako národní koordinátor pro CRT od 1. 9. 2015 byl osloven s žádostí o některé informace: která data sbíráme v národním registru, aj.
  R. Čihák informoval, že bude jako každoročně posílat data do White Book(u)

Datum příští schůze bude upřesněno, pokud nevznikne potřeba časnějšího termínu, pak se uskuteční během sjezdu ČKS v Brně.

Zapsala L. Šedivá 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost