Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 26.1.2018 v Brně

Přítomni:       Čihák, Fiala, Haman, Kautzner, Novák, Pařízek, Vančura, Wichterle
Omluven:       Bulava, Janoušek, Neužil, Peichl, Šedivá         

 

  1. Kontrola zápisu se schůze výboru ČASR 12. 11. 2017 v Trnavě

Povedena kontrola zápisu ze schůze výboru ČASR 12. 11. 2017. Zápis byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

 

  1. Arytmologické výkony v DRG-Restart

V. Bulková referovala o výsledcích společného jednání asociací ČKS a České kardiochirurgické společnosti o programu DRG-Restart. Výbor odsouhlasil navržené změny:
1) Implantace ICD – je možnost vytvořit nový kód pro jednodenní hospitalizaci. Pokud jej odsouhlasí svaz pojišťoven, vznikne možnost výměnu ICD a kardiostimulátoru provést pod zvláštním DRG kódem. Pokud jen svaz pojišťoven neodsouhlasí, výměna zůstane v rámci stávající DRG skupiny

2) Implantace kardiostimulátoru – bude přejmenována skupina „Implantace dvoukomorového nebo nitrokomorového kardiostimulátoru“

3) Implantace, úprava nebo extrakce stimulačních elektrod – kód 17121 „Přemístění dočasně endokardiální elektrody“ a kód 55217 „Repozice“ budou přesunuty do DRG skupiny „Dočasná srdeční stimulace“ Tím se v této skupině zachová pouze nákladově nejdražší skupina 17522 „Transvenózní extrakce elektrod pro trvalou kardiostimulaci“

4) Katetrizační ablace poruch rytmu – nyní pouze jedna skupina bude rozdělena na 4 skupiny:

- „Katetrizační ablace atrioventrikulární junkce“

- „Katetrizační ablace jednoduchých arytmií bez 3D mapování“

- „Katetrizační ablace komplexních forem arytmií bez 3D mapování“

- „Katetrizační ablace komplexních forem arytmií s 3D mapováním“

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

 

  1. Organizace českého a slovenského sjezdu o arytmiích a kardiostimulaci 2018 v Ostravě

Výbor ČASR jednohlasně odsouhlasil konání společenského večera v areálu Dolních Vítkovic. M. Fiala pověří sekretariát ČKS k dalšímu jednání a zajištění cenové nabídky.

 

  1. Program výročního kardiologického sjezdu ČKS 2018

Výbor doplnil navýšený prostor vymezený ČASR v programu sjezdu a navrhl 2 příspěvky do nefarmakologických hot-lines. Dále výbor projednal příspěvek do sjezdových novin o činnosti ČASR, možnost organizace workshopu hands-on a stanovil termín schůze výboru v rámci na pondělí 7. 5. 2018 v 18 hodin.

 

  1. Hospodaření ČASR

Výbor ČASR vidoval výsledovku hospodaření ČASR v letech 2016 a 2017 předloženou sekretariátem ČKS.

 

  1. Termín a místo konání příští schůze výboru:

Humpolec, 13. 3. 2018

 

Zapsal M. Fiala, kontrolu zápisu provedli členové výboru ČASR

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost