Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 1.10.2019 v Humpolci

Přítomni: Čihák, Fiala, Janoušek, Haman, Novák, Šedivá, Vančura, Wichterle
Omluveni: Bulava, Kautzner (dostavil se na závěr schůze), Neužil, Pařízek, Peichl, 

 1. Byla provedena kontrola zápisu ze schůze výboru ČASR 13. 5. 2019. Zápis byl schválen přítomnými členy výboru, jeden se zdržel hlasování.
   
 2. Výbor projednal návrh pracovní skupiny KardioTech na spolupráci při tvorbě doporučení pro radiology, jak postupovat při radioterapii u pacientů s implantovanými kardiostimulátory a ICD. Vzhledem k tomu, že podobná příručka již byla v minulosti zpracována (ale do praxe nepřijata), L. Šedivá a L. Haman osloví ke spolupráci autory této původní příručky a KardioTech k vypracování aktualizovaného doporučení, jehož první verze bude připravena k připomínkování do 31. 1. 2020. Souhlas přítomných členů výboru.
   
 3. M. Fiala podal informace ze schůze výboru ČKS 24. 9. 2019 o založení twitteru ČKS a pacientského portálu ČKS a doporučením témat webinářů ČASR
   
 4. Výbor projednal a stanovil témata webinářů ČASR a osob zodpovědných za jejich vypracování: Arytmie obecně (P. Pařízek, L. Haman) Fibrilace síní (R. Čihák, J. Kautzner), Ablace arytmií (M. Fiala, O. Toman), Implantace kardiostimulátorů a ICD (V. Vančura, M. Novák). Termín vytvoření webinářů je 31. 12. 2019. Schváleno všemi přítomnými členy výboru.
   
 5. V následné diskuzi o nedostatečné kvalitě informací o arytmiích na internetu L. Šedivá navrhla, že osloví mladé kardiology ze svého pracoviště, aby se ujali rozšíření a úprav informací o arytmiích na Wikipedii.
   
 6. Výbor reagoval na žádost ing. Nekudy z Neuron Medical o stanovisko asociace k písemnému vyjádření ředitele útvaru pro smluvní síť PSZ ČPZP k „ dlouhodobému medicínskému vývoji s řešením pacientů s dlouhodobě perzistentní fibrilace síní“ a jeho tvrzení, že „tito pacienti mají vyšší pravděpodobnost k dlouhodobému nastolení sinusového rytmu, pokud absolvují tzv. hybridní léčbu a že prosazování katetrizační ablace není zcela v souladu s doporučeními odborné společnosti“. Výbor nepodpořil návrh M. Fialy vypracovat k tomuto precedentnímu úřednímu prohlášení k odborným skutečnostem založenému na selektovaných informacích konkrétní odborné stanovisko a v odpovědi doporučil ing. Nekudovi se odvolat na existující odborná doporučení.
   
 7. Výbor projednal současný stav programu XVII. Slovenského a českého sympozium o arytmiích a kardiostimulaci 2019 organizovaného SASA. Členové výboru ČASR navrhnou do 6. 10. 2019 témata přehledových odborných sdělení, kterými bude doplněn program sympozia vypracovaný na schůzi výboru SASA 5. 11. 2019 a definitivně schválen na společném jednání delegátů ČASR (M. Fiala, J. Kautzner, M. Novák) se zástupci SASA v Bratislavě 7. 10. 2019. Pokud bude dostupná provizorní verze programu do tohoto jednání, členové výboru ČASR ji budou připomínkovat emailem.
   
 8. Výbor projednal termín a místo konání XVIII. sympozia o arytmiích a kardiostimulaci 2020.

Jako termín byl stanoven 8. - 10. listopad 2020. M. Fiala s návrhy osloví L. Klímovou z kanceláře ČKS, aby zjistila dostupnost a předběžnou cenu konání sympozia v navrhovaných místech konání, kterými jsou Ostrava (Clarion), Olomouc (Clarion), Zlín, Mikulov (Galant), Kroměříž a Jihlava.

 1. M. Fiala seznámil členy výboru s časem vyhrazeným ČASR a s propozicemi ČKS pro tvorbu programu XXVIII. výročního sjezdu ČKS 2020 v Brně.
   
 2. M. Fiala informoval členy výboru, že je možné vést schůze výboru ČASR přes webovou aplikaci ČKS, k níž je nutné pouze přidělit přístupový kód. Webová aplikace bude použita při první schůzi výboru ČASR 2020.
   
 3. Termín příští schůze výboru ČASR je 10. 11. 2019 v 19 hodin v Bratislavě.

 

Zapsala: L. Šedivá
Kontrola zápisu: M. Fiala

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost