Zápis ze schůze výboru PSAKS konané dne 22.11.2014 v Přerově

Přítomni: P. Neužil, P. Pařízek, L. Haman, J. Kautzner, A. Bulava, P. Peichl, V. Vančura, M. Fiala, M. Novák, L. Šedivá, V. Bulková

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze
  1. Výsledek schůze výboru ČKS: jednání o asociacích. Jediná závažná námitka proti konceptu asociací bylo automatické jmenování předsedy dané asociace členem výboru ČKS (referoval M. Fiala). Dalším úkolem je přesná definice budoucí asociace, právní statut, úkoly (A. Bulava )
  2. Tvorba webových stránek PSAKS: intenzivně se na jejich struktuře pracuje (P. Peichl, M. Huraj, P. Neužil)
  3. Registry: bude jednání s Ing. Duškem (nejspíše ve složení Neužil, Táborský, Čihák) o transformaci našich registrů pod UZIS. Zatím jsou registry zaplaceny za letošek. Do budoucna je třeba zařadit čtvrtý registr: extrakce. Dlouhodobá monitorace by měla být zařazena pod registr kardiostimulace
  4. Zpracování dat z registrů. Oslovíme PS Kardio 35, zda by některý z členů nechtěl zpracovat tato data do publikace. P. Neužil tuto PS dopisem osloví. Postup schválen hlasováním, odsouhlasen
  5. Dovoz flekainidu do ČR: registrace by trvala asi 2 roky (firma vyrábí v Indii) – referovala V. Bulková
    
 2. Schůzka na ústředí VZP (byla ve složení P. Neužil, V. Bulková)
  1. Dlouhodobá neinvazivní monitorace: V. Bulková předkládá draft projektu EHealth.
   V. Bulková navrhne indikační kritéria a rozešle mailem všem členům výboru
  2. Implantace Reveal LINQ: do budoucna může být na VZP proplácen jako ambulantní výkon
  3. Budeme navrhovat na VZP, aby také výměna ICD mohla být proplácena jako ambulantní výkon. Stejně tak by mohl být výkon neselektivní ablace AV uzlu prováděn ambulantně. Jednohlasně schváleno hlasováním (P. Neužil se z pověření výboru PSAKS obrátí na zástupce VZP oficiálním dopisem)
  4. Antimikrobiální ochrana TYRX. Stanovená cena 30 000 Kč je podle názoru členů výboru absurdně vysoká (také VZP s touto cenou nesouhlasí). Je třeba zároveň zpracovat indikační kritéria pro její použití. Zodpovídá V. Vančura. Jednohlasně odsouhlaseno všemi členy výboru.
  5. Je možné navrhnout VZP nové výkony, do příští schůzky s představiteli VZP máme mít návrhy hotové. Pokud členové výboru budou nějaký návrh mít, prosíme obeslat členy výboru mailem.
    
 3. Program na Výroční sjezd ČKS v Brně: v příloze, stanoveni garanti jednotlivých bloků a stejně jako loni prosíme účastníky, aby se přihlásili k vybraným vyzvaným přednáškám (případně navrhnout přednášející i mimo výbor PSAKS). Recenzenti abstrakt pro Brno 2015: M. Novák, L. Haman, M. Fiala, J. Petrů, P. Pařízek
   
 4. Společné symposium PSAKS a SASA v Košicích. Koncepce odpovědi R. Hatalovi:
  Chceme i nadále pokračovat ve spolupráci, nicméně je potřeba napříště lépe komunikovat. Dopis napíše P. Neužil. Účast na symposiu přislíbili z členů výboru: M. Novák, P. Peichl, M. Fiala, A. Bulava. Dále pošleme všem členům PSAKS, by zvážili svoji účast (která je vítána) a napsali M. Fialovi a M. Novákovi tak, aby případně mohli odpřednášet některou vyzvanou přednášku. (zodpovídá P. Neužil). Schůzka s členy výboru SASA bude počátkem prosince, zúčastní se jí M. Fiala a M. Novák. Dále vyzveme L. Urbana, aby poslal upoutávku na symposium, kterou by bylo možno umístit na stránky ČKS
   
 5. Akreditace kardiocentra v Karlových Varech (KKV) pro implantace ICD: Výbor PSAKS projednal žádost KKV a shledal, že KKV splňuje formální podmínky pro udělení akreditace k implantaci ICD. Odsouhlaseno hlasováním, všichni pro, jeden se zdržel hlasování.
   
 6. Různé:
  1. P. Neužil: Dr. Plášek z PS Kardio 35 oslovil výbor, že by rád požádal PSAKS o odbornou garanci na kardiostimulační workshop, který se koná 22.–23. 10. 2015 v Ostravě. Bude mu sděleno, aby oslovil členy výboru mailem, a sdělí jakou formu spolupráce a garance by si představoval
  2. J. Kautzner informoval výbor, že vzniká vzdělávací program ESCEL (dostupný na stránkách ESC), který by mohl pomoci v dalším vzdělávání kardiologů. Máme možnost se do tohoto programu aktivně připojit.
  3. Datum příští schůze 24.2.2015 v 17:00 hodin v Humpolci

 
Zapsala: Šedivá, korekce: Neužil 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost