Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 13.5.2019 v Brně

Přítomni: Bulava, Čihák, Fiala, Haman, Kautzner, Novák, Peichl, Pařízek, Šedivá, Vančura, Wichterle
Omluveni: Janoušek, Neužil

 1. Byla provedena kontrola zápisu ze schůze výboru konané 15. 1. 2019. Zápis byl odsouhlasen 9 přítomnými členy výboru, 2 členové výboru byli proti formulaci bodu 3.
   
 2. Výbor společně vidoval výsledky hospodaření zaslané z kanceláře ČKS. ČASR v roce 2018 hospodařil se ziskem 664  448 Kč, respektive se ziskem po odečtení DzP 445 180 Kč. Výsledky hospodaření byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy výboru.
   
 3. Na základě kalkulace reálných nákladů na katetrizační ablaci konvenčních arytmií činících v roce 2019 cca 130 tisíc Kč a při současných (v roce 2019) DRG úhradách 64 800 Kč, resp. 79 200 Kč, resp. 85 200 Kč podle typu centra I-III vzniká poskytovatelům ztráta na každý výkon od 68 893 Kč do 48 493 Kč. V souvislosti s tím výbor ČASR konstatoval, že další snižování úhrady v případných ambulantních balíčcích pro provádění těchto výkonů v jednodenním režimu je v rozporu s náklady poskytovatelů.
   
 4. M. Fiala informoval členy výboru a vzniku kódu pro vykazování ACT při intervenčních výkonech v kardiologii, který podala Česká hematologická společnost na podnět České společnosti pro kardiovaskulární chirurgii a k němuž se přidává sdílená odbornost pro kardiochirurgické a kardiologické intervenční a elektrofyziologické výkony.
   
 5. Podle informace SASA se bude XVII. Slovenské a české sympozium o arytmiích a kardiostimulaci 10-12. 11. 2019 konat v Bratislavě. M. Fiala zajistí, aby se předběžná informace o konání sympozia dostala cestou kanceláře ČKS ke všem členům ČKS.
   
 6. Výbor projednal možnosti vedení schůze přes webové rozhraní. M. Fiala zjistí možnosti technického zabezpečení včetně prostředků ČKS a bude informovat členy výboru.
   
 7. Termín příští schůze výboru byl předběžně stanoven na 1. 10. 2019 v Humpolci

 

Zapsal: M. Fiala
Kontrola zápisu: členové výboru ČASR

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost