Zápis ze schůze výboru ČASR konané dne 7.5.2018 v Brně

Přítomni: Bulava, Čihák, Fiala, Haman, Kautzner, Novák, Pařízek, Peichl, Šedivá, Vančura, Wichterle,
Omluveni: Janoušek, Neužil  

 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ČASR z 13. 3. 2018
  Zápis schválen všemi přítomnými členy výboru. Všichni přítomní souhlasí s plněním úkolů z minulé schůze.
   
 2. Informace o sponzorství arytmologického sympozia v Ostravě 2018
  M. Fiala informoval o sponzorských aktivitách souvisejících s arytmologickým sympoziem v Ostravě a o rozpočtu společenského večera při příležitosti sympozia.
   
 3. Návrh organizačního a programového výboru arytmologického sympozia v Ostravě
  Složení organizačního a programového výboru sympozia v Ostravě bude vycházet z principu předchozího sympozia v Olomouci, tj. základ výboru budou tvořit členové výborů ČASR a SASA. Souhlas všech přítomných členů výboru.
   
 4. Odsouhlasení stanoviska ČASR pro jednání se SZP ohledně NOAC ve specifických indikacích
  Výbor ČASR při plánovaném jednání OS se SZP zastává prosazování dohody o úhradě NOAC ve specifických indikacích v rozsahu dohodnutém v minulosti mezi OS a VZP. Jednáním již dříve byli za ČKS i ČASR pověřeni na schůzi výboru ČKS M. Fiala, R. Čihák a M. Táborský. Souhlas všech přítomných členů výboru.
   
 5. Návrh úpravy výkonů s antikoagulací o přímo spotřebovaný materiál
  Výbor ČASR podá u MZČR návrh na úpravu elektrofyziologických výkonů tak, aby výkony zahrnovaly hrazení kazet na vyšetření ACT jako přímo spotřebovaného materiálu.

  Souhlas všech přítomných členů výboru.
   
 6. Termín příští schůze výboru ČASR
  Termín příští schůze výboru ČASR bude 11. 9. 2018 v 17 hod v Praze (v kanceláři ČKS).

  Termín další schůze výboru ČASR - společné se zástupci výboru SASA nad programem arytmologického sympozia v Ostravě bude 9. 10. 2018 v 17 hodin v Brně (v kanceláři ČKS).

  Termín další schůze výboru ČASR bude 11. 11. 2018 při příležitosti arytmologického sympozia v Ostravě.

Zápis provedla: L. Šedivá
Kontrola zápisu: M. Fiala

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost