Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání, v Brně 6. května 2014

Schůze se zúčastnili: J. Hradec, J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec, O. Ludka, I. Málek, J. Krejčí.

 1. Po diskuzi výbor rozhodl, že předseda příštího výboru PS Srdeční selhání bude volen podle stejného modelu jako předseda výboru ČKS, tedy jako budoucí předseda starým výborem rok před ukončením jeho mandátu. Tento výbor proto zvolí budoucího předsedu PS na schůzi při Kardiologických dnech 27.–28. listopadu 2014 v Praze. Členem příštího výboru také automaticky zůstane předseda současný jako budoucí místopředseda. Dále výbor PS rozhodl, že počínaje příštím funkčním obdobím bude výbor PS rozšířen ze stávajících 7 na 9 členů. Do nového výboru se tedy bude volit 7 členů, zůstane stávající předseda (J. Hradec) a budoucí předseda.
   
 2. Na tradiční společné konferenci ČSH a PS Srdeční selhání a PS Preventivní kardiologie ČKS, která se letos bude konat v Mariánských Lázních v termínu 2.–4. října 2014 budeme participovat opět dvouhodinovým programem: První hodina programu bude tvořena minisymposiem na téma „Srdeční selhání a komorbidity“ se 4 vyzvanými přednáškami v trvání 12 minut každá se závěrečnými 12 minutami diskuze:
  1. J. Špinar: Kardiorenální syndrom – 12 min.
  2. O. Ludka: Kardiohepatální syndrom. – 12 min.
  3. J. Vítovec: Léčba CHOPN a srdeční selhání. – 12 min.
  4. I. Málek: Plicní hypertenze a srdeční selhání. – 12 min.
  5. Diskuze – 12 min.

Druhá hodina programu PS Srdeční selhání bude tvořena 6 původními sděleními v trvání 8 min. + 2 min. diskuze. Termín pro odeslání abstrakt volných sdělení na e-mailovou adresu jhradec@vfn.cz je do 15. 6. 2014. Předseda PS pak všechna přihlášená abstrakta přepošle hromadně organizující agentuře Galen Symposion. Abstrakta, která nebudou zařazena k ústní prezentaci, budou zařazena jako postery.
Prosím členy výboru, aby vyzvaly své mladší (nejenom) spolupracovníky k aktivní účasti na této konferenci.
Členové výboru naší PS, kteří jsou současně i členy výboru ČSH (J. Špinar a J. Vítovec) domluví na schůzi výboru ČSH termín prezentace našich dvou programových bloků (nejlépe v pátek 3. 10., lhostejno zda dopoledne nebo odpoledne).

Zapsal: J. Hradec 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost