Zápis ze společné schůze starého a nového výboru PS Srdeční selhání, v Mikulově 13. října 2011

Přítomni: Vítovec, Hradec, Špinar, Špinarová, Málek.
Omluveni: Hegarová, Krejčí, Ludka, Hošková, Staněk.

 1. Vyhlášení výsledků elektronických voleb do nového výboru PS Srdeční selhání na období 2011-2015: Podle Stanov ve výboru zůstávají (bez titulů): J. Hradec jako předseda a J. Vítovec jako místopředseda. Do nového výboru byli zvoleni (opět bez titulů): I. Málek, L. Špinarová, J. Špinar, J. Krejčí, O. Ludka.
   
 2. Informace z výboru ČKS (Vítovec a Hradec): Doporučený postup „Diagnostika a léčba srdečního selhání – update 2011“, který bude veřejně oponován na Kardiologických dnech 25.11.2011, je poslední doporučený postup, který ČKS vytvořila. Z rozhodnutí výboru bude ČKS od 1.1.2011 přebírat doporučené postupy ESC, jejichž „full version“ bude vyvěšena na webových stránkách ČKS a souhrn o rozsahu max. 5000 slov, event. s komentářem bude publikován v Cor et Vasa. V plánu ESC na rok 2012 jsou také guidelines Srdeční selhání – update. Z rozhodnutí výboru ČKS bude komentovaný souhrn z evropských guidelines vypracovávat vždy tříčlená skupina, jejíhož koordinátora jmenuje výbor ČKS. Jako koordinátora pro souhrn evropských gudeilines Srdeční selhání 2012 výbor ČKS jmenoval J. Hradce.
   
 3. Návrhy programových bloků na výroční sjezd ČKS 2012:
  • Společně s PS Arytmie a kardiostimulace: Přístrojová léčba srdečního selhání (CRT, ICD), 60 minut (I. Málek + 2 arytmologové);
  • Společně s PS Kardiomyopatie, event. i PS Echokardiografie: Dilatační kardiomyopatie, 90 minut (IKEM - význam MRI, J. Krejčí a spol, Brno - zánětlivá KM a další přednášky);
  • Kardiorenální syndrom, 60 minut (prof. Monhart, F. Málek, Špinar + Vitovec);
  • Jak na to – Nový doporučený postup ČKS pro dg. a th. srdečního selhání, 60 minut (Špinar a další);
  • Společně s PS Kardiovaskulární farmakoterapie: Nové léky u srdečního selhání, 60 minut (Špinar- aliskiren, I. Málek – sildenafil, Vítovec – ivabradin, Hradec – eplerenon).
    
 4. Další odborné akce ve spolupráci nebo pod patronací PS Srdeční selhání:
  • 2. česko-slovenský transplantační workshop, Mikulov 25.-26.11.2011 pod patronací ČKS a SKS a jejich PS Srdeční selhání.
  • První Den srdečního selhání Jiřího Tomana, kolem 8.5.2012 v Brně.
    
 5. Národní program péče o nemocné s chronickým srdečním selhání: první verzi dokumentu připraví k diskuzi I. Málek + J. Hradec

 

Zapsal: J. Hradec

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost