Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání 15. 5. 2007

Přítomni: prof.Špinarová, doc.Málek, prof.Hradec, prof.Vítovec, doc.Špác, dr.Lupínek
Omluveni: prof.Meluzín

  1. Byl domluven rámcový program na ECHO dny 2007, kterých se PS Srdeční selhání účastní dopoledním programem 22.9. Budou 2 vyzvané přednášky : Zahraniční host-prof.T.Binder z Vídně by měl přednášku o CRT u srdečního selhání. Jeho účast nabídnuta organizátorem dr. Markem z Olomouce. Druhou vyzvanou přednášku by měl dr. Bytešník -použití ICD u pacienta s chronickým srdečním selháním. – bude osloven doc. Málkem. Další bloky budou věnované volným sdělením a poslední blok hot lines, které budou doplněny aktuálně podle programu na ESC ve Vídni. 
     
  2. PS Srdeční selhání se bude opět účastnit konference České společnosti pro hypertenzi svým hodinovým blokem. Akce se pořádá 4.- 6.10. 2007 v Mikulově. Do hodinového bloku PS bylo navrženo téma Akutní srdeční selhání: 1.Epidemiologie - prof.Špinar, 2.Diagnostika – prof.Špinarová, 3.Léčba - prof.Vítovec, 4.Implantabilní podpory oběhu - doc.Málek. 
     
  3. Další schůze výboru PS bude 21.9.2007 u příležitosti ECHO dnů v Olomouci, kde proběhne volba předsedy elect pracovní skupiny.

Prof. MUDr. L. Špinarová, PhD.
předsedkyně PS Srdeční selhání

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost