Zápis ze schůze výboru České asociace Srdečního selhání, 13.5.2019, Brno

Přítomni (bez titulů): Bělohlávek J., Krejčí J., Kubánek M., Hradec J., Málek I., Málek F., Melenovský V., Ošťádal P., Pařenica J., Pudil R., Špinar J., Špinarová L.,
Omluveni: Vítovec J.

 1. Zahájení – prof. Špinar
 2. Volby předsedy elect ČASS. Podle stanov proběhly volby předsedy elect České asociace srdečního selhání, který se funkce ujme na konferenci ČASS v Brně dne 16.10.2019. Celkovým počtem 9 hlasů byl zvolen doc. MUDr. Filip Málek, PhD
 3. Akce ČASS na podzim 2019:
  • blok ČASS na konferenci ČSH 3.-5.10.2019 – Mikulov
  • IV. Konference ČASS 16.10.2019 – Brno
 4. Před nástupem nového předsedy do funkce je nutno zvolit i nový výbor ČASS. Volby dle stanov ČKS budou dvoukolové a bude volen 13 členný výbor. Členy výboru jsou automaticky nový předseda doc.MUDr Filip Málek, PhD a past předseda prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Voleno tedy bude 11 členů. Volby budou elektronické přes webové stránky ČKS. První kolo bude v první polovině září 2019, druhé kolo na přelomu září a října 2019.
 5. Na konferenci ČSH bude mít ČASS pravděpodobně dvouhodinový blok nebo dva hodinové bloky, bude upřesněno na schůzi výboru ČSH 8.6.2019. Vyzvané sdělení přednese prof. MUDr. Jindrřich Špinar CSc (téma bud upřesněno) a zbylá část programu by se měla skládat z vlastních sdělení, o které budou členové ČASS vyzvání přes ČKS. Deadline bud pravděpodobně 30.6.2019 – podle domluvy s výborem ČSH 8.6.2019.
 6. IV. Konference ČASS bude v Dietrichsteinském paláci v Brně dne 16.10.2019 a slavnostní přednášku bude mít nově nastupující předseda ČASS doc.MUDr. Filip Málek, PhD. Zbytek programu by měly být přehledné přednášky. Jeden blok – pravděpodobně HOT lines z konference srdečního selhání v Athénách a z konference ESC v Paříži připraví PS Kardiovaskulární farmakoterapie ČKS – zodpovědná její předsedkyně prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. O náplň dalších bloků, případně samostatných přednášek prosím o návrhy všechny členy výboru ČASS, diskutovalo se např HFpEF, výzkumné projekty, ambulance srdečního selhání, role sester v léčbě srdečního selhání, postavení (indikace, ale i možnost deaktivace) ICD či ICD CRT. O podněty prosím členy ČASS do konce července na adresu spinar.jindrich@fnbrno.cz a to i s návrhem přednášejících, tak abychom mohli program do konce prázdnin připravit a rozeslat. Není třeba posílat abstrakta, dostačující je název přednášky, případně celého bloku a pravděpodobná délka sdělení či bloku.
 7. Na závěr prof. Špinar poděkoval  za bloky ČASS na XVII. kongresu ČKS, které měly velmi dobrou účast posluchačů. Blok HFpEF, který byl až po této schůzi ČASS a který byl jako poslední ve středu 15.5.2019 měl kolem 100 posluchačů, což je na poslední blok na kongresu ČKS velký úspěch.

Brno,  17.5.2019

prof. MUDr Jindřich Špinar, CSc
předseda ČASS

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost