Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání 1.10.2015, Mikulov

 

 

Přítomni (bez titulů, abecedně): Hradec J., Krejčí J., Málek F., Málek I., Pařenica J., Pudil R., Špinar J., Vítovec J.

Omluveni (bez titulů, abecedně): Melenovský V., Ošťádal P., Bělohlávek J.
 

1. Ve dnech 1.-3.10.2015 se v Mikulově uskutečnil XXXII. Sjezd České společnosti pro hypertenzi, XXIV. sjezd pracovní skupiny Srdeční selhání a XX. Sjezd pracovní skupiny Preventivní kardiologie na kterém se konala společná schůze starého a nového výboru pracovní skupiny. Již na zahájení bloku PS SS před schůzí byly oznámeny výsledky voleb do výboru PS SS, které se uskutečnily od června do září 2015. V těchto volbách byli zvoleni (pořadí podle počtu hlasů):

1.     Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D.

2.     Doc MUDr. Vojtěch Melenovský CSc

3.     MUDr. Mgr.  Jiří Pařenica, Ph.D.

4.     Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

5.     Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

6.     MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

7.     Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Na 7. místě se se stejným počtem bodů umístili prof. MUDr. Ivan Málek, CSc. a doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. Los rozhodl o postupu Doc. Bělohlávka.

Ve výboru zústává prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., který se ujal funkce předsedy PS SS a prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. ve funkci místopředsedy.

 

2. Na úvod společné schůze prof. Špinar poděkoval odstupujícím (a přítomným) členům výboru prof. MUDr. Lence Špinarové, Ph.D., prof. MUDr. Ivanu Málkovi, CSc. a prof. MUDr. Jiřímu Vítovcovi, CSc. a vzpomněl na již nežijící zakládající členy prof. MUDr. Miloše Štejfy, DrSc. a prof. MUDr. Jiřího Tomana, CSc.

 

3. Byla diskutována účast PS SS na kongresech České společnosti pro hypertenzi a pro rok 2016 bylo doporučeno v této tradici pokračovat. Další pokračování bude závislé na vývoji stituace kolem vzniku asociací při ČKS – viz níže.

 

4. Podobně byla diskutována spolupráce s PS Farmakoterapie a s PS Onemocnění myokardu a perikardu a bylo doporučeno především pokračovat ve spolupráci v rámci bloků na Český kardiologický sjezd. Další pokračování bude opět závislé na vývoji stituace kolem vzniku asociací při ČKS – viz níže.

 

5. Byla diskutována otázka vzniku asociací při ČKS. Bylo především zdůrazněno, že asociaci může vytvořit každá jednostlivá pracovní skupina, nebo může asociace vzniknout spojením několika pracovních skupin při ČKS. Dále byla zdůrazněna povinnost asociací organizovat vlastní akci – sjezd, sympozium atd. pod hlavičkou ČKS. Asociace nemají vlastní účetnictví, ale jsou součástí účetnictví ČKS. Předseda asociace je automaticky člen výboru ČKS. V diskuzi bylo doporučeno pokračovat během příští schůze výboru.

 

6. Výbor byl informován o plánovaném vzniku Asociace zobrazovacích metod z PS Echokradiografie, PS Nukleární kardiologie, případně další.

 

7. Byla diskutována otázka pacientských stránek a veřejné propagace PS SS. V této problematice nabízí finanční podporu firma Servier. Další podrobnosti budou projednány během příští schůze výboru.

 

8. Prof. Hradec informoval o spolupráci s Heart Failure Association při ESC.

 

9. Program na sjezd ČKS bude diskutován na příští schůzi výboru. Především bylo doporučeno nachystat bloky Pro a Proti a Jak na to – návrhy témata prosím zasílat na prof. Špinara.

 

10. Bylo kritizováno, že seznam členů PS SS není trvale dostupný na stránkách ČKS. Bude osloven sekretariát ČKS.

 

11. Byla diskutována spolupráce s Kardio 35 při postgraduálním vzdělávání, doporučeno pokračovat. Nejbližší akce se koná již  3.-4.10.2015 v Kurdějově. Na akci z výboru přednáší prof.Hradec a prof. Špinar.

 

12. Příští schůze výboru bude během Českých kardiologických dnů dne 26.11.2015 ve 13.00 v hotelu Diplomat, salonek Cracow I.

 

Zapsal prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

 

Brno, 2.10.2015

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost