Zápis ze schůze výboru České asociace Srdečního selhání, 16.5.2016

Zápis ze schůze výboru České asociace Srdečního selhání ze dne 16.5.2016

Přítomni (bez titulů, abecedně): Hradec J., Krejčí J., Kubánek V.,Málek F., Málek I., Melenovský V., Ošťádal P., Pařenica J., Pudil R., Špinar J., Špinarová L., Vítovec J.

Omluveni (bez titulů): Bělohlávek J.

1. Přítomné přivítal prof. Špinar a informoval o vzniku České asociace srdečního selhání ke dni 1.3.2016. Současně informoval, že podle stanov musí mít výbor 13 členů, proto se členy výboru dle posledních voleb stali doc. Málek I., MUDr. Kubánek V., prof Vítovec J a prof. Špinarová L.

2. Prof. Špinar poděkoval za aktivity ČASS na sjezdu ČKS, které důstojně reprezentují asociaci.

3. Aktivity před sjezdem a během sjezdu: Kardioden, Nordic walking, Czech Heart.

4. Výbor ČASS podporuje vznik nové tradice Dny České asociace Srdečního selhání. První den bude 1.12.2016 v Brně, navržena je Löw- Beerova vila, organizací bude pověřen sekretariát ČKS. Program je potřeba připravit přes letní měsíce – prosíme všechny členy výboru o návrhy. Další Dny ČASS by měly být „putovní,“ pro rok 2017 navržen IKEM Praha.
Po dohodě s výborem ČKS bude tato akce XXI. konferencí České asociace srdečního selhání (pokračování akcí PS srdeční selhání na ČSH) a blok na ČSH nebude konferencí, ale Blokem ČASS.

5. Prof Špinar připraví dopis pro členy ČASS s žádostí o abstrakta na 1. den ČASS (XXI. konferenci ČASS) a na blok ČASS při kongresu ČSH.

6. Výbor ČASS doporučuje spolupráci s Českou asociací akutní kardiologie. Doc. Ošťádal a doc. Pařenica jsou pověření kontaktováním prof. Rokyty a navržení spolupráce na tradiční akci této asociace v Karlových Varech v prosinci 2016.

Příští schůze výboru ČASS bude nejpozdějí na kogresu ČSH 6.-8.10.2016.

Zapsal: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Brno: 19.5.2016

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost