Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání, 5. října 2012 v Českém Krumlově

při příležitosti společné konference ČSH a PS Srdeční selhání a PS Preventivní kardiologie ČKS

Přítomni: Krejčí J., Málek I., Hradec J., Špinar J., Špinarová L.,Vítovec J.
Omluven: Ludka O.

 1. Speciální číslo Cor et Vasa věnované srdečnímu selhání: Prof. J. Vítovec informoval členy výboru o chystaném speciálním čísle Cor et Vasa, které bude věnováno problematice srdečníhos elhání. Toto číslo má vyjít v polovině roku 2013. Prof. Vítovec jako pozvaný editor oslovil pracoviště, která se systematicky věnují problematice srdečního selhání a má slíbeno celkem 14 článků, termín dodání rukopisů prof. Vítovcovi je do 15.12.2012, články budou do systému Elsevier zadány centrálně.
 2. Implementace guidelines pro srdeční selhání: Prof. Špinar koordinoval vznik kapesní verze Doporučených postupů ČKS pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání. 2011. Tato kapesní verze bude připravena do 14 dnů na výroční sjezd ČIS v Brně. Její vznik sponzoruje firma Servier. Prof. Hradec informoval o tom, že zkrácená verze ESC guidelines pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání 2012 již byla odeslána jak v anglické, tak i české verzi šéfredaktorovi Cor et Vasa prof. M. Aschermannovi.
 3. HF NS Summit 2012: Prof. J. Hradec informoval o pozvání na Heart Failure NS Summit, který svolává HFA ESC do Bělehradu na 26.-27.10.2012. Na tomto summitu se má kompletovat dokument „Pespectives for Regional Partnership in Europe in Heart Failure Management“, diskutovat nová ESC guidelines, jejich implementace a překlady do národních jazyků a také připravit další potenciálně důležité dokumenty (seznamy „centers of excellence“, seznamy expertů na srdeční selhání atd.). Prof. Hradec se tohoto summitu zúčastní.
 4. Návrhy programových bloků na výroční sjezd ČKS 2013: Zatím byly navrženy rámcově 4 programové bloky (2 x 90 min a 2 x 60 min.), dva z nich ve spolupráci s jinými PS ČKS a jeden ve spolupráci s Mayo Clinic z Rochesteru, USA. Detailní struktura programových bloků bude upřesněna.
  1. Guidelines pro dg. a th. srdečního selhání – rozdíly mezi ESC a ČKS. 90 min.
  2. Společně s PS Choroby perikardu a myokardu: Nejčastější omyly v diagnostice onemocnění myokardu: zaměřeno na klinickou praxi. 90min.
  3. Společně s PS Kardiovaskulární farmakoterapie: Farmakologická léčba srdečního selhání – update 2013. 60 min.
  4. Společně s Mayo Clinic, Rochester, USA: Mechanické srdeční podpory: Zkušenosti z Rochesteru, Brna a Prahy. 60 min.
 5. Různé:
  1. Meeting mezinárodní společnosti GREAT ve dnech 24.-27.6.2013 v Praze (Charvátova síň na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN). Koordinátor: J. Špinar prosí navrhnout z každého pracoviště členů výboru PS 2 přednášky z oblasti srdečního selhání.
  2. Společná konference WG on Myocardial and Pericardial Diseases ESC + PS Choroby perikardu a myokardu ČKS + PS Echokardiografie ČKS ve dnech 24.-26.10.2013 v Praze. Prof. A. Linhart jako jeden z organizátorů vyzval PS Srdeční selhání ČKS, aby se připojila k organizování této konference. Členové výboru jednomyslně odsouhlasili.


Zapsal: J. Hradec

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost