Zápis ze schůze výboru České asociace Srdečního selhání, 19.10.2018

Přítomni (bez titulů): Špinar J.,Špinarová L., Krejčí J., Málek I., Málek F., Pudil R.,Vítovec J.
Omluveni: Hradec J., Melenovský V., Ošťádal P., Pařenica J.,Kubánek M., Bělohlávek J.,

 1. Zahájení – prof. Špinar
 2. Prof. Špinar poděkoval za přípravu bloků za ČASS na konferenci ČSH 2018.
 3. Konference ČASS bude 27.11.2018 v novém kongresovém sále firmy PETROF v Hradci Králové ulice Brněnská. Hlavní organizátor je prof. MUDr .Radek Pudil, Ph.D. který informoval o stavu příprav, včetně možnosti návštěvy Muzeum gallery. Program je hotov, jako pozvaný řečník vystoupí prof. Alexandr Lyon.

Spolupořadateli konference jsou PS Farmakoterapie a PS KardioTech, kterým je vyčleněn 30-60 minutový blok (PS KVFT 60 min, KardioTech 30 minut). Prof. Pudil ještě rozešle definitivní program. Prosíme všechny členy výboru, aby udělali propagaci na svém pracovišti a pokusili se zajistit maximální účast.

 1. Na podzim 2019 končí funkční období, stávajícího výboru ČASS. Předseda elect bude zvolen na schůzi výboru ČASS během kongresu ČKS v Brně v květnu, volby nového výboru proběhnou v září 2019 elektronicky, dvoukolově.
 2. V současné době (podzim 2018) probíhají semináře o Srdečním selhání  – pořádá ČIS ve spolupráci s ČKS a ČASS.
 3. Dne 3.11.2018 pořádá Kardio 35 předatestační seminář o srdečním selhání v Brně, ČASS se podílela na přípravě programu.
 4. Na kongres ČKS byly ČASS přiděleny 2 bloky 60 minut a 1 blok 90 minut.
 5. 1 blok navrženo udělat s PS kardiovaskulární farmakoterapie, předběžně doporučeno nazvat: Nové léky v léčbě srdečního selhání a představit: Nová inotropika (Vítovec), Omecantiv mecarbil (Špinarová), SGLT2 (Špinar), nové studie s ASA (Janský) a sildenafil (Málek I). Další blok udělat s PS myokardu a perikardu a pracovní název je Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí: definice (Lokaj), diagnostické algoritmy (Krejčí), echo (Pudil), HFpEF a fibrilace síní (Melenovský), humorální aktivace (Pařenica), farmakologická i nefarmakologická léčba (Málek F.).

90 minutový blok doporučeno rozdělit na 2x 45 minut, o přípravu prvních 45 minut prosíme doc. Bělohlavka a prof. Ošťádala – prosím dodat do dne ČASS v Hradci Králové. Jako alertnativu navrhl doc. Melenovský blok pro a proti Funkční mitrální regurgitace u srdečního selhání a role mitraklipu. Proti: Innocent bystander, Pro: Užitečný levný cíl.

Druhý 45 minutový blok udělat Kam snižovat krevní tlak u  nemocných se srdečním selháním a jak titrovat léky – Krevní tlak jen do „rozumných“ hodnot TK (Špinar), Titrace léků do maximálních tolerovaných dávek (Melenovský).

Program doděláme na schůzi výboru v Hradci Královí 27.11.2018 !!!

 1. Doporučeno navrhnout výboru ČKS, aby na ČKS byly zrušeny vlastní sdělení a udělat něco jako Rapid fires na ESC, třeba v prostorách firem.
 2. Den ČASS 2019 bude na podzim 2019 v Brně – organizují brněnští členové výboru ČASS. Místo a termín budou ještě doplněny, bylo konstatováno, že konkurence ČKD, kongresu ČIS, kongresu akutní kardiologie a hypertenzního kongresu na podzim každý rok není optimální.
 3. Příští schůze výboru ČASS bude 27.11.2018 v Hradci Králové.

 

Brno, 4.11.2018

prof. MUDr Jindřich Špinar, CSc
předseda ČASS

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost