Zápis ze schůze výboru České asociace Srdečního selhání, 24.11.2016

Hotel Diplomat, salonek Cracow 1, Praha od 15.00 hod.

Přítomni (bez titulů, abecedně): Bělohlávek J., Hradec J., Krejčí J., Málek F., Málek I., Melenovský V., Ošťádal P., Pudil R., Špinar J., Špinarová L., Vítovec J.

Omluveni (bez titulů): Kubánek M., Pařenica J.

1.    Přítomné přivítal prof. Špinar

2.    První samostatná konference ČASS – Brno 1.12.2016
Sál pro 120 posluchačů.
Přihlášeno zatím 140 osob.
Přihlášeno 10 vlastních sdělení.
Program je na webu ČKS.
Organizací konference pověřen sekretariát ČKS ve spolupráci s brněnskými členy výboru.
Parkování pro přednášející a hosty zajištěno v nemocnici SurGal (50m od vily).
Pro potřeby výboru ČASS zajištěna místnost v suterénu Low Beerovy vily po celý den.
Finančně akce pokryta.

3.    Příští konference ČASS – Praha, IKEM Brno 1.12.2017
Organizací pověřen doc. Melenovský a členové výboru z IKEMu.
Konference ČASS 2018 – Hradec Králové (prof. Pudil)

4.    Rokitanského den 8.2.2017
Pořádá LF UK Hradec Králové (prof. Pudil) po záštitou ČASS.

5.    Guidelines 2016
Zkrácená verze a český překlad byly publikovány v Cor et Vasa na podzim 2016.

6.    Bloky ČASS na ČKS 2017 – Brno

Guidelines ESC 2016 – přehledný hlavní blok  90 min.
Předsedající:
Hradec J.: Diagnostika 20 min
Špinar J.:  Farmakoterapie 20 min
Vítovec J.: Komorbidity a nefarmakologická léčba 20 min
Špinarová L.: Akutní srdeční selhání 20 min
Diskuze: 10 min

Jak na to – neobvyklé příčiny srdečního selhání 60 min
Předsedající:
Krejčí J.: AL amyloidóza 12 min
VFN přednášející?: TTR amyloidóza 12 min
Kubánek M.: Hemochromatóza 12 min
Málek I.: Srd.selhání po OTS 12 min
Hegarová M.: Peripartální KMP 12 min

Jak na to – společný blok s PS Farmakoterapie 60 min
Předsedající:
Pařenica J.: Vazodilatační léčba ASS 20 min
Bělohlávek J.: Nahradí ARNI ACE-I?  20 min
Málek F. : SGLT2 u srdečního selhání 10 min
Špinar J.:  DPP 4 a GLP 1 u srdečního selhání 10 min

Pro a proti – 2x 30 min 60 min
Předsedající:
Primární prevence náhlé srdeční smrti u pokročilejšího selhání – ICD ano či ne
Táborský M.: Skoro vždy ANO 12 min
Pudil R.: Skoro vždy NE 12 min
Diskuze: 6 min
Existuje HFpEF, nebo jde jen o špatně vyšetřené nemocné
Ošťádal P.: Neexistuje 12 min
Melenovský V.: Existuje 12 min
Diskuze: 6 min

Srdeční selhání pravé komory 60 min
Připraví: doc. Melenovský, doc. Ošťádal, doc. Bělohlávek, as. Krejčí
Návrh zaslat prof. Špinarovi do 4.12.2016

Termín pro zadávání bloků do systému je do 21. prosince 2016.

Příští schůze výboru ČASS bude nejpozdějí na sjezdu ČKS 2017.

Zapsal: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Brno: 27.11..2016

 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost