Zápis ze schůze výboru České asociace Srdečního selhání, 7.10.2016

Hotel Růže, salonek ROTARY (mezipatro), Horní 154, Český Krumlov od 18.00 hod.

Přítomni (bez titulů, abecedně):
Hradec J., Málek I., Špinar J., Špinarová L., Vítovec J.

Omluveni (bez titulů):
Bělohlávek J., Krejčí J., Kubánek V.,Málek F., Melenovský V., Ošťádal P., Pařenica J., Pudil R.

1. Přítomné přivítal prof. Špinar

2. První konference ČASS – Brno 1.12.2016

Sál pro 100 posluchačů.
Přihlášeno zatím 70 osob.
Přihlášeny 3 vlastní sdělení.
Předběžný program: - připraven jako příloha
Organizací konference pověřen sekretariát ČKS ve spolupráci s brněnskými členy výboru. Je třeba ještě domluvit občerstvení, parkování, prohlídky obou vil.
Informace o vlastních sdělení a o sponzorech bude k dispozici na konferenci.

3. Konference České asociace ambulantních kardiologů 20.-21.1.2017 – žádost o 90 minutový blok ČASS 21.1.2017 08-30-10.00

ČASS byla požádány o 90 minutový blok dne 21.1.2014 na konference České asociace ambulantních kardiologů (MUDr. Skalická). Kontaktní osoba pověřená přípravou programu za ČASS je prof. MUDr Radek Pudil, CSc, účast přislíbil MUDr Jan Krejčí, Ph.D. a doc. MUDr. Ondřej Ludka Ph.D.

4. Konference České asociace poruch rytmu.

Asociace požádal o 15 minutovou přednášku na jejich konferenci v Olomouci 6.11.2016 – zajistí prof. Špinar

5. Program na sjezd ČKS 2016

V rámci návrhů, které budeme připravovat by se měly objevit následující bloky:

  • Kazuistické symposium – 60 min – 3 kasuistiky po 12 min (mohou být od mladších kolegů) + přehledná přednáška na dané téma od renomovaného odborníka
  • Debata „Pro a Proti“ – 60 min - Debata 2 x 2 odborníků na kontroverzní téma – prezentace 10 min + 5 min na reakci na oponenta či proponenta
  • Sekce „Jak na to“ – 60-90 min edukační blok se středně pokročilou tématikou
  • Interaktivní sekce s hlasováním – 60 min

Termín pro zadávání bloků do systému bude do 21. prosince 2016.

Návrhy budou projednány na schůzi výboru během ČKD, pravděpodobně ve čtvtek 24.11.2016 odpoledne, nebo během XXI konference ČASS 1.12.2016 – bude upřesněno.

6. Konference ČASS 2017

Organizací pověřen IKEM – doc. Melenovský.

7. Guidelines 2016

Zkrácená verze a Český překlad budou publikovány v Cor et Vasa na podzim 2016, prezentace na ČKD, lokálních seminářích, Luklově dni, XXI konference ČASS a další

8. Různé

Paní Klímová byla požádána o doplnění členů výboru chybějícich na stránkách ČKS a na hlavičkovém papíře ČASS.

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost