Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání konané dne 11. 5. 2009

 1. Na pracovní konferenci ČSH v Mikulově 1.-3.10.2009 připraví naše pracovní skupina 2 hodinový blok:
  a) L.Špinarová, P. Dobšák: Trénink u srdečního selhání 15 minut
  b) L.Hošková, a spol Péče o transplantovaného nemocného v kardiologické ambulanci 15 minut
  c) Volná sdělení 7× dle přihlášek po 10 minutách a event. další příspěvky se dají na postery
 2. Diskutován návrh Doc. Evy Goncalvesové na společné setkání pracovišt, kde se provádějí srdeční transplantace ( IKEM Praha, CKTCH a IKAK Brno a NÚSCH Bratislava) , které by se konalo na konci listopadu 2009 ve Skalici a každé pracoviště by připravilo 2 kazuistiky k diskusi.
 3. Byl diskutován návrh HFA ESC ohledně Dne srdečního selhání v roce 2010. Doporučeno vyčkat dalších pokynů HFA
 4. Předseda J. Vítovec vyzval všechny členy výboru a jejich spolupracovníky k publikacím v Cor et Vasa
 5. Výbor souhlasí aby byla zpracována nové doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání: Bude vyzván prof.Špinar, který byl měl tyto doporučení připravit ve spolupráci se všemi členy výboru PS SS, s doc.Táborským a dr.Kettnerem

Jiří Vítovec
předseda PS Srdečního selhání

V Brně 11. 5. 2009

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost