Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání, ve Starých Splavech 1. října 2004

Přítomni: Doc. Málek, dr. Lupínek, prof.Meluzín, prof.Staněk, prof. Špinar, doc. Špinarová

Prvým bodem byla příprava odborného programu na sjezd ČKS v r. 2005 v Brně. Pracovní skupina Srdeční selhání nabídne přípravu 3 bloků. V bloku praktických problémů bude požádána PS Ambulantních kardiologů o spolupráci při přípravě tématu srdečního selhání u pacientů vyšších věkových skupin.
Byla dále domluvena účast na ECHOdnech 2005, které by se měly konat v termínu 22.-24. 9. 2005 opět ve St. Splavech podle tradičního scénáře.
Byla diskutována otázka podpory menších akcí PS ČKS. Ty skupiny, které jsou vázány na podporu farmaceutických firem, se dostávají do problémů, neboť firmy se stále více soustřeďují na velké akce typu sjezdu ČKS. Bylo dohodnuto předložit otázku na schůzi příštího výboru ČKS.

V příštím roce budou uspořádány volby nového výboru PS Srdeční selhání, nyní proběhla volba nového budoucího předsedy. Výbor jednomyslně zvolil paní doc. Špinarovou, která tuto budoucí funkci přijala.

5. 10. 2004
Zapsal: Doc. MUDr. I. Málek, CSc.
předseda PS

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost