Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání 22. 9. 2006

Přítomni: prof. Špinarová, doc. Málek, prof. Meluzín, doc. Špác, dr. Lupínek, prof. Vítovec
Omluveni: prof. Hradec

 1. Byl navržen rámcový program vyzvaných bloků PS Srdeční selhání na XV. výroční sjezd ČKS.
  60 minutový blok
  Čím se liší nová Česká doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání?
  Od Českých doporučení z roku 2001
  Málek I.
  Od amerických a evropských doporučení v oblasti diagnostiky.
  Špác J.
  Od amerických a evropských doporučení v oblasti léčby.
  Vítovec J.

  60 minutový blok
  Prognostické faktory srdečního selhání – čím níže tím lépe?
  Jaký je optimální krevní tlak pacientů se srdečním selháním?
  Špinarová L.
  Jaký je optimální cholesterol pacientů se srdečním selháním?
  Hradec J.
  Jaká je prognóza nemocných se srdečním selháním podle výšky krevního tlaku a cholesterolu – 4 leté zkušenosti z brněnského regionu.
  Špinar J.

  90 minutový blok
  Jak na to? Pacient se srdečním selháním v ambulantní péči
  Předsedající: Špác J, Lupínek P.
  Strukturalizovaná péče o pacienta se srdečním selháním.
  Málek I. (30+10 min)
  Zkušenosti z pracovišť: (po 7+3 min)
  IKEM..
  IKAK Brno..
  IKK Brno..
  II. interní klinika Brno..
  FN Vinohrady..

  Pro a proti. Patří amiodaron do léčby srdečního selhání?
  Ano Málek I.
  Ne Lupínek P. 
   
 2. PS Srdeční selhání se bude opět účastnit konference České společnosti pro hypertenzi svým hodinovým blokem. Akce se pořádá 5.–6. 10. 2006 v Mariánských Lázních. Sdělení přednese: prof.Špinarová,doc.Málek,doc.Špác a prof. Špinar. Bylo schváleno, aby se PS Srdeční selhání účastnila i další konference České společnosti pro hypertenzi v roce 2007 v Mikulově.
   
 3. Prof.Špinarová informovala členy výboru o zařazení prezentace inovovaných guidelines pro Srdeční selhání na Kardiologických dnech na Homolce 24.11.2006, která přednese prof.Špinar jako koordinátor Task force pro guidelines srdečního selhání. Současně proběhne oponentura guidelines. 
   
 4. Bylo odsouhlaseno, že se PS Srdeční selhání zúčastní ve stejném rozsahu v roce 2007 ECHO dnů v Olomouci, které budou 20.–22. 9. 
   
 5. Další schůze výboru PS bude u příležitosti výročního sjezdu ČKS.

Prof. Dr. L. Špinarová, PhD
předsedkyně PS Srdeční selhání

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost