Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání, 26.11.2015, Praha

Přítomni (bez titulů, abecedně): Bělohlávek J., Hradec J., Krejčí J., Málek F., Melenovský V., Ošťádal P., Pařenica J., Pudil R., Špinar J.,

Omluveni (bez titulů, abecedně):

Děkuji za 100% účast.

 

Program:

1.      kontrola zápisu PS SS z 1.10.2015

2.     návrhy na programové bloky PS SS na ČKS 2016 + recenzenty

3.     návrh. Prof. Pudila na záštitou PS SS na 10. Rokitanského den

4.     novinky kolem asociací v rámci ČKS

5.     spolupráce s jinými PS

6.     různé

 

ad. 1: Kontrola zápisu: Bez připomínek


ad. 2: Prof Špinar informoval o dopise sekretariátu ČKS, ve kterém je upřesněno:

Sjezd České kardiologické společnosti se koná 15. – 18. 5. 2016. 

Jednotlivé PS mají vyhrazeny max. 3 hodinové a 1 devadesátiminutový blok. Návrh pošlete nejpozději do 10. ledna 2016.

       Prosíme Vás o sdělení jmen 5 recenzentů (včetně elektronické adresy) nejpozději do 31.12.2015.

Výbor navrhl následující bloky o definitivní podobě a přednášejících bude ještě emailová či telefonická domluva:

Současnost natriuretických peptidů – 60 min

1.     Natriretické peptidy obecně – patofyziologie a normy         

              Špinar

2.     Faktory ovlivňující  hladiny natriuretických petidů.                                         

3.     Pudil

4.     Léčba vedená podle natriretických petidů (BNP guided therapy).

      Pařenica

 

Jak na to?

Jak léčit srdeční selhání podle závažnosti – 60 min

1.     Prevence  a asymptomatická dysfunkce dysfunkce
       Přednášející?

2.     Symptomatická dysfunkce
       Hradec                           

3.     Pokročilé a terminální srdení selhání
       Přednášející?           

4.     Péče po propuštění
        Přednášející?

 

AHEAD – Acute HEArt failure Database (60 min)

Program bloku připraví Špinar, Málek, Pařenica


Jak na to? Akutní srdeční selhání 90 min (spol. blok s PS AK - ČAAK)

1. Klasifikace, epidemiologie

2. Monitorace

3. Novinky ve farmakotorapie

4. Ventilační podpora

5. Oběhové podpory

Prof. Špinar osloví předsedu PS AK prof. Rokytu s žádostí o společný blok. Prosím jednotlivé členy výboru, aby navrhli přednášející (3 členové jsou současně členy PS SS a PS AK)

 

Reverzibilní kardiomyopatie, 90 min., společný blok PS SS a PS chorob myokardu a perikardu

předsedající J. Veselka, V. Melenovský

1.  Toxické KMP - I. Málek

2.  Takotsubo KMP - P. Kuchynka

3.  Peripartální KMP - M. Lazárová

4.  Zánětlivá KMP - J. Krejčí

5. Tachykardická KMP - V. Melenovský

 

Blok Intervenční léčba srdečního selhání 90 min spolu s a PS Intervenční kardiologie a PS Arytmie – viz níže

 

PS SS navrhuje na hodnotitele na ČKS:

Prof. MUDr Jaromír Hradec, CSc

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D.

MUDr. Mgr.  Jiří Pařenica, Ph.D.

Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

 

Předsedající bloků budou upřesněni podle zapojení jednotlivých členů výboru na přednáškách.

 

Ad. 3: PS SS podporuje návrh prof. Pudila aby se podílela na organizaci

Tradičního  Rokitanského dne (jubilejní 10. ročník) 16.3.2016 – zodpovídá prof. Pudil.

PS Srdeční selhání souhlasí a doporučuje i využítí webových služeb ČKS.

 

Ad. 4:

PS, které nemají zájem na přeměnu na asociaci:

PS Chorob myokardu a perikardu (předseda J. Krejčí)

PS Preventivní kardiologie (předseda H. Vaverková)

 

PS, které podaly návrh na vznik asociace a byly schváleny k 1.1.2016:

Asociace zobrazovacích metod – AKVZM – schváleno – předseda Linhart

PS Akutní kardiologie – Česká asociace akutní kardiologie-  ČAAK – Rokyta

PS Intervenční kardiologie – ČAIK - Šťásek

PS Arytmie – Asociace pro srdeční rytmus – ČASR – Neužil

Pozn. Zkratka asociace zobrazovacích metod bude asi zjednodušena a přídáno česká.

 

Ad. 5: nebyly podány nové návrhy

 

Ad. 6a: Informace z výboru ČKS 25.11.2016

Výbor ČKS doporučí jednotlivým PS zvolit si klíčové téma na rok 2016.

 ESC doporučuje jednotlivým společnostem vyhlásit klíčovou oblast pro rok 2016 a v této oblasti udělat akce – sympozia, tiskové koneference, nosné programy na sjezd …… ČKS pro rok 2016 – navrhuje Srdeční selhání.

K této výzvě PS SS navrhuje:

·       Podpořit a převzít záštitu na Rokitanského dnem.

·       Připravit 90 min blok Intervenční léčba srdečního selhání na ČKS spolu s PS Intervenční kardiologie a PS Arytmie – pověřen prof. Špinar kontaktovat předsedy obou PS resp. Asociací. Tomuto bloku zajistit propagaci, včetně konference s medii (tisk, televize, rozhlas) 

·       Připravit blok na ČKD 2017

·       Připravit samostatné akce např. den (sjezd ?) Srdečního selhání v Brně na přelomu října a listopadu. Navrženo uspořádat jako vzpomínka na prof. MUDr. Miloše Štejfu, DrSc – prvního předsedu a zakladatele PS Srdeční selhání.

·       Pokračovat v diskuzi o pacientských stránkách.

·       Pokračovat v diskuzi o změně PS na Asociaci.

 

Ad 6b: Monitoring výskytu SS pomocí UZIS – koordinací pověřen Melenovský, Pařenica.

 

Praha, 26. 11.2015                                         

 

Zapsal :prof. MUDr Jindřich Špinar, CSc

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost