Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání, v Mikulově 20. září 2013

 při příležitosti XXX. konference ČSH společně s XXII. konferencí PS ČKS Preventivní kardiologie a XVIII. konferencí PS ČKS Srdeční selhání

Přítomni: Hradec, Krejčí, Ludka, Málek, Špinar, Špinarová, Vítovec.

 1. Zhodnocení programu PS Srdeční selhání ČKS na společné konferenci v Mikulově 19. -21.9.2013: PS se této společné konference účastnila 3 programovými bloky: a) Symposium „Natriuretické peptidy v diagnostice a léčbě srdečního selhání“; b) Blok ústních původních sdělení „Varia“; c) Blok posterových původních sdělení a kasuistik. Členové výboru konstatovali, že připravený program byl úspěšný, kongresový sál byl při obou ústních programových blocích plný.
   
 2. Příprava programových bloků na XXII. výroční sjezd ČKS 2014: Z řady návrhů, které se výboru sešly, vybrali členové výboru následující programové bloky:
  • Symposium: “Biomarkery u chronického srdečního selhání“ – 90 minut.
   Předsedající: Vítovec (Brno), Hradec (Praha)
   Program: J. Špinar: Natriuretické peptidy v diagnostice srdečního selhání
   L. Špinarová: Natriuretické peotidy v léčbě srdečního selhání
   F. Málek: Galectin-3 a jiné biomarkery fibrózy myokardu
   J. Pařenica: Další nové biomarkery.
   Všechny přednášky budou po 20 min.
   Panelová diskuze: 10 minut
  • Symposium: „Srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí“ – 90 minut
   Předsedající: Kubánek (Praha), Ludka (Brno)
   Program: V. Melenovský: Epidemiologie a patofyziologie HF PEF
   J. Meluzín: Neinvazivní a invazivní diagnostika HF PEF
   J. Hradec: Léčba HF PEF
   J. Krejčí: Jak vyloučit vzácné příčiny HF PEF (amyloidóza, restrikce či onemocnění perikardu)?
   Všechny přednášky budou po 20 min.
   Panelová diskuze: 10 minut
  • Jak na to?: „Pokročilé srdeční selhání“ – 60 minut
   Předsedající: Krejčí (Brno), Hošková (Praha)
   Program: M. Hegarová: Definice, patofyziologie, riziková stratifikace
   L. Špinarová: Farmakoterapie.
   F. Málek: Nové nefarmakologické postupy.
   I. Málek: Kdy myslet na transplantaci
   Všechny přednášky budou po 12 min.
   Panelová diskuze: 12 minut
  • Jak na to?: „Jak léčit diabetes mellitus u nemocných se srdečním selháním?“
   Předsedající: V. Melenovský (Praha), L. Špinarová (Brno)
   Program: J. Špinar: Diabetes mellitus a srdeční selhání – nerozluční partneři
   J. Vítovec: Léčba perorálními antidiabetiky.
   O. Ludka: Léčba dyslipidemie.
   Všechny přednášky budou po 15 min.
   Panelová diskuze: 15 minut
  • Minisymposium (společně s PS Arytmie a kardiostimulace): „Fibrilace síní a srdeční selhání“
   Předsedající: Špinar (Brno) + arytmolog (určí PS)
   Program: O. Toman: Fibrilace síní a srdeční selhání – příčina či následek?
   J. Vítovec: Nová perorální antikoagulancia u FiS se srd. selháním
   Arytmolog 1: Antiarytmika u FiS se srdečním selháním
   Arytmolog 2: Katetrová ablace u FiS se srdečním selháním.
   Všechny přednášky budou po 12 min.
   Panelová diskuze: 12 minut
    
 3. Postgraduální edukační kurz pro mladé kardiology: Ve spolupráci s PS Kardio 35 uspořádá naše PS v sobotu 23. 11. 2013 v Brně celodenní postgraduální edukační kurz pro mladé kardiology ve specializační přípravě na téma „Srdeční selhání“.
  Program tohoto kurzu je v příloze k zápisu.


V Praze dne 23. 9. 2013
zapsal: J. Hradec

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost