Zápis ze schůze výboru České asociace Srdečního selhání, 27.11.2018

Přítomni (bez titulů): Krejčí J., Kubánek M., Málek F., Melenovský V., Ošťádal P., Pudil R., Špinar J., Špinarová L., Vítovec J.
Omluveni: Hradec J., Málek I., Pařenica J., Bělohlávek J.,

 1. Zahájení – prof. Špinar
 2. Prof. Špinar poděkoval za dosavadní průběh XIII. resp. 3 samostatné konference ČASS v Hradci Králové, na úvodních přednáškách bylo asi 100 posluchačů.
 3. Konference ČASS se konala v novém kongresovém sále firmy PETROF v Hradci Králové ulice Brněnská.  Hlavní organizátor je prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. Jako pozvaný řečník vystoupil s úvodní přednáškou prof. Alexandr Lyon z Londýna.
 4. Na podzim 2019 končí funkční období  stávajícího výboru ČASS. Předseda elect bude zvolen na schůzi výboru ČASS během kongresu ČKS v Brně v květnu, volby nového výboru proběhnou v září 2019 elektronicky, dvoukolově.
 5. V současné době (podzim 2018) probíhají semináře o Srdečním selhání  – pořádá ČIS ve spolupráci s ČKS a ČASS.
 6. Na kongres ČKS 2019 byly ČASS přiděleny 2 bloky 60 minut a 1 blok 90 minut.

  Program ČASS na ČKS 2019
  Blok 60 min s PS Farmakoterapie
  Nové postupy v léčbě srdečního selhání
  Vítovec J.: Léčba srdečního selhání v těhotenství
  Špinarová L.:  Léčba srdečního selhání novými inotropiky
  Špinar J.: Léčba srdečního selhání u DM 2 typu
  Málek I.:  Léčba srdečního selhání a plicní hypertenze inhibitory PDE5 

  Blok 60 min s PS myokardu a perikardu
  Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí.
  Předsedající: Málek F., Kubánek M.
  Lokaj P.:  definice HFpEF
  Krejčí J.: diagnostické algoritmy
  Pudil R.: echo
  Melenovský V.: HFpEF a fibrilace síní
  Málek F.: farmakologická i nefarmakologická léčba

  Blok 90 min rozdělit na 2x 45 minut – vybrat 2
  Blok 45 min: Akutní srdeční selhání
  Předsedající: Bělohlávek J, Ošťádal P, Rokyta R
  Ošťádal P.: Hemodynamika (5min)
  Rokyta R.: Farmakoterapie (5 min)
  Bělohlávek J.: Oběhové podpory (5min)
  Interaktivní řešení konkrétních stavů (s hlasocváním (30 min)

  Blok 45 min
  Kam snižovat krevní tlak u  nemocných se srdečním selháním a jak titrovat léky
  Předsedající: Hradec J., Vítovec J.
  Špinar J.: Krevní tlak jen do „rozumných“ hodnot TK
  Melenovský V.: Titrace léků do maximálních tolerovaných dávek
   
 7. XXIII. Konference ČASS bude na podzim 2019 v Brně – organizují brněnští členové výboru ČASS. Datum pravděpodobně 16.10.2019, paní Klímová zjišťuje atraktivní možnosti, přijatelné pro sponzoring firem (Ditrichštejnský palác ???).
 8. Příští schůze výboru ČASS bude na sjezdu ČKS v květnu v Brně.
 9. ČASS doporučí ČKS iniciovat zvýšení úhrady za Ferinject – připraví doc. Melenovský
 10. ČASS doporučí ČKS iniciovat uvolnění preskribce SGLT2 na kardiology – připraví prof. Špinar
 11. Doc Filip Málek zjistí možnosti vykazovaní sesterských edukačních kódů u srdeního selhání..

 

Brno, 27.11.2018

prof. MUDr Jindřich Špinar, CSc
předseda ČASS

 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost