Zápis ze schůze výboru České asociace Srdečního selhání, 20.11.2017

Přítomni (bez titulů): Hradec J., Melenovský V., Pařenica J., Špinar J., Špinarová L., Kubánek M.

Omluveni: Bělohlávek J., Krejčí J., Málek I., Málek F., Ošťádal P., Pudil R.,Vítovec J.

1. Zahájení – prof. Špinar

2. Konference ČASS 1.12.2017 – Praha – doc. Melenovský – program je na webu ČKS. Finančně je konference pokryta !!!

3. Konference ČASS 2018 – Hradec Králové – prof. Pudil návrh termínu: 30.11.2018

4. Členská základna ČASS – informovat mladé lékaře, při členství v ČKS je bez poplatku. Prosím o snahu zvýšit počet členů ČASS.

Informace o počtech členů pracovních skupin a asociací ČKS. Česká asociace srdeční selhání mám  401 členů a je pátou největší asociací či pracovní skupinou. ČKS.

5. HF congres Vídeň 2018. ČKS a ČASS vyzvány k maximální účasti. Studenti LF z České republiky mají odpuštěný sjezdový poplatek.

Pro lékaře do 35 let vypsán grant ČKS. Registraci, ubytování i cestu si lékaři musí zařídit sami a pak vyúčtovat ČKS. Maximální cena k vyúčtování je 30 000Kč. Registrační poplatek je 190 Euro pro Ph.D. studenty, a 655 Euro pro ostatní při zaplacení do 23.3.2018. ČKS je připravena proplatit zálohu 15 000 Kč.

6. Přednášky odeslané na HFA doporučujeme současně odeslat i na kongres ČKS v Brně.

7. Doc. Melenovský navrhl pozvat na sjezd ČKS prof. Barry Borlaug z Mayo kliniky. Výbor ČASS souhlasí, výbor ČKS následující den pozvání podpořil.

8. Bloky ČASS na konferenci ČKS 2018.

ČASS od ČKS dostal prostor na 4 bloky po 60 minutách a jeden blok 90 minut. Navrženy tyto bloky – možno modifikovat do 15.12.2017.

End-stage srdeční selhání a paliativní péče (60 min)
MUDr. Marie Lazárová, I. interní klinika kardiologická FN Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc: Paliativní péče - nová výzva pro kardiologii 

MUDr. Martin Gřiva, Ph.D. Kardiologické oddělení KNTB Zlín, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc: End-of-life preference kardiologických pacientů aneb dříve nevyslovená přání

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., II. interní klinika VFN Praha, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha: Na tenké hranici mezi superspecializovanou intenzivní a paliativní péčí 

Dr. iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. , Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.: Právní aspekty deaktivace ICD nebo ukončení funkce mechanické srdeční podpory

 

Bradykardizující léčba srdečního selhání (60 min), (společný blok ČASS a PS KVFT):

Špinar J. : Význam tepové frekvence u srdečního selhání

Vítovec J.: Digoxin

Hradec J.: Ivabradin

Málek F.: Betablokátory

 

Dilatační kardiomyopatie (60 min) (společný blok ČASS a PS CHMP)

Kuchynka P.: Zobrazovací metody v diagnostice DKMP

Krejčí J.: Význam bioptické diagnostiky u DKMP

Kubánek M:. Role genetiky u DKMP

Melenovský V.: Nové pohledy na časový průběh srdečního selhání: recovery, remise nebo relaps.

 

Srdeční selhání od A po Z (90 min) :

Wolfhart P., Ph.D., IKEM: Prevence a časná detekce

Sovová E: Režimová opatření a modifikace životního stylu

Špinar J.: Farmakologická léčba srdečního selhání

Bude upřesněno: BIV a ICD

Hegarová M.: Chirurgická léčba a srdeční podpory

Špinarová L.: Srdeční tranplantace

 

Srdeční selhání varia (60 min)

prof MUDr Martina Vasakova, PhD, prednosta Plicni kliniky, Thomayerova nemocnice, Praha, predseda Sekce pro intersticialni plicni procesy Ceske pneumologicke a ftizeologicke spolecnosti: Dyspnoe nekardialniho puvodu

Bude doplněno o  3 přednášky ve spolupráci s PS Akutní kardiologie po konferenci Akutní kardiologie 3.-5.12.2017 - odpovívá Bělohlávek, Ošťádal, Pařenica

 

Přednášky:
Vítovec J.: Kardiotoxicita methamphetaminu (mařenky) a kokainu (káčko)
Pudil R.:  DKMP po onkologické léčbě
Budou v blocích PS KVFT

 

Brno, 27.11.2017

prof. MUDr Jindřich Špinar, CSc
předseda ČASS

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost