Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání 9. 5. 2006

Přítomni: prof. Špinarová, doc. Málek, prof. Vítovec, doc. Špác, dr. Lupínek
Omluveni: prof. Hradec, prof. Meluzín
Přizván: prof. Špinar

  1. Byl domluven rámcový program na ECHO dny 2006, kterých se PS Srdeční selhání účastní dopoledním programem 23. 9. Budou 2 vyzvané přednášky: Použití ICD a biventrikulární stimulace u pacienta s chronickým srdečním selháním. – pohled arytmologa dr. Táborský ( který nabídku přijal) a pohled specialisty na léčbu srdečního selhání doc.Málek. Další bloky budou věnované volným sdělením a poslední blok hot lines, které budou doplněny aktuálně podle programu na Heart Failure v Helsinkách a ESC v Barceloně.
  2. PS Srdeční selhání se bude opět účastnit konference České společnosti pro hypertenzi svým hodinovým blokem. Akce se pořádá 5.-6. 2006 v Mariánských Lázních. Budou navrženy 4 vyzvané přednášky. Témata zašlou členové výboru prof. Špinarové do 23.6.2006.
  3. Prof.Špinar jako koordinátor Task force pro guidelines srdečního selhání požádal všechny zúčastněné o dodání zadaných kapitol do 2 týdnů na jeho mailovou adresu.
  4. Dr. Lupínek byl požádán, aby se pokusil zařídit sponzoring webových stránek PS, protože již vypršel sponzoring od firmy Roche.
  5. Další schůze výboru PS bude 22. 9. 2006 u příležitosti ECHO dnů v Darovanském dvoře.

Prof. Dr. L. Špinarová, PhD.
předsedkyně PS Srdeční selhání

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost