Zápis ze schůze výboru PS Srdeční selhání konané dne 26. května 2015 v Brně

Přítomni: J. Hradec, J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec, J. Krejčí
Omluveni: I. Málek, O. Ludka

 1. Volby nového výboru PS na funkční období 2015 – 2019.
  Volby do nového výboru PS proběhnou elektronicky a dvoukolově. Výbor PS rozhodnul na své schůzi dne 6. 5. 2014, že nový výboru bude rozšířen ze 7 na 9 členů (viz zápis). Na své schůzi dne 2. 10. 2014 výbor PS zvolil jako svého budoucího předsedu prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc (viz zápis). Členem nového výboru automaticky zůstává také předseda minulý, tj. prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. jako místopředseda. Do nového výboru tedy bude voleno 7 členů.
  Volební komise (bez titulů) Jaromír Hradec (VFN, Praha), Petr Hude (FN USA, Brno, Jiří Pařenica, FN Brno-Bohunice.
  1. kolo voleb proběhne v termínu 15. 6.–7. 7. 2015
  2. kolo voleb proběhne v termínu 1.–20. 9. 2015
    
 2. Programový blok na společnou konferenci v Mikulově.
  Organizátoři společné konference ČSH a PS Srdeční selhání ČKS a PS Preventivní kardiologie ČKS v Mikulově ve dnech 1.–3. října 2015 vyhradili naší pracovní skupině na její odborný program celkem 2 hodiny, který den bude teprve upřesněno. Z tohoto času bude věnováno 30 min slavnostní přednášce nového předsedy PS prof. Jindřicha Špinara (téma si zvolí) a zbývajících 90 min. volným sdělením. Prof. Hradec pošle prostřednictvím sekretariátu ČKS všem členům naší PS e-mailový dopis, ve kterém je vyzve k přihlášení volných sdělení. Abstrakta bude třeba zaslat na e-mailovou adresu prof. J. Hradce nejpozději do 26. června, registrovat se musí každý individuálně dle instrukcí organizátorů konference.


V Praze dne 2. června 2015

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost