Zápis ze schůze výboru České asociace Srdečního selhání, 8.5.2018

Přítomni (bez titulů): Hradec J., Melenovský V., Ošťádal P., Pařenica J., Špinar J., Špinarová L., Kubánek M., Bělohlávek J., Krejčí J., Málek I., Málek F., Pudil R.,Vítovec J.

  1. Zahájení – prof. Špinar
  2. Prof. Špinar poděkoval za přípravu bůloků za ČASS na konfernci ČKS 2018.
  3. Prof. Špinar připomněl blížící se Euro Heart Failure Congress 2018 ve Vídni. Přesná účast aktivní ani pasivní z České republiky není doposud známa a bude zveřejněna později.
  4. Nejbližší aktivita ČASS bude 120 minutový blok na konferenci ČSH v Českém Krumlově 18.-20.10.2018. Vyzvanou přednášku přednese doc. MUDr Ivan Málek, CSc – prosím o dodání názvu do konce května 2018. Zbytek by měla tvořit vlastní sdělení, všichni členové ČASS budou cestou ČKS vyzvání k zaslání vlastních sdělení do 20.6.2018 na spinar.jindrich@fnbrno.cz. Všichny členy výboru žádáme o podporu na svých pracovištích a stimulování mladých lékařů.
  5. 3. Konference ČASS bude 27.11.2018 v novém kongresovém sále firmy PETROF v Hradci Králové. Hlavní organizátor je prof. MUDr .Radek Pudil, Ph.D. Jako pozvaný blok byl navržen prof. Alexandr Lyon – předběžne byl osloven prof. Pudilem a souhlasí. K přednášce prof. Lyona ČASS připraví blok Kardiotxicita léků – odpovídá prof. Pudil a doc. Krejčí.

Prosíme všechny členy výboru o zaslání návrhu na jejich vyzvané přednášky do 8.6.2018 na mailovou adresu prof Pudila (pudilradek@yahoo.com) a v kopii prof. Špinara.

Vlastní sdělení prosíme posílat na adresu prof. Pudila do 30.10.2018. Mladým lékařům, kteří mají poster na EHF kongresu ve Vídni či ESC kongresu v Mnichově doporučujeme odeslat toto sdělení jako návrh na poster i na konferenci ČASS na adresu prof. Pudila.

Spolupořadateli konference bude PS Farmakoterapie a PS KardioTech, kterým bude vyčleněn 60- 90 minutový blok (PS KVFT 60 min, KardioTech 30 minut). Prof. Pudil osloví předsedy těchto PS – prof. Špinarovou (lenka.spinarova@fnusa.cz) a ing. Pospíšila (Pospisil.David@fnbrno.cz). PS Farmakoterapie předběžně navrhla sdělení PCSK9 a srdeční selhání (Jánský) a glifloziny a srdeční selhání (Špinar).

  1. V současné době probíhají semináře Srdeční selhání – problém internisty (Plzeň, Brno, Ostrava, Praha) – pořádá ČIS ve spolupráci s ČKS a ČASS.

Brno, 11.5.2018

prof. MUDr Jindřich Špinar, CSc
předseda ČASS

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost