Zápis ze setkání Společné pracovní skupiny ČAKVZM při ČKS a RS ČLS JEP pro problematiku srdeční MR a CT, konaného dne 8.4.2017 ve FN Motol v rámci konference MOST

Přítomni v abecedním pořadí a bez titulů: Adla T, Baxa J, Bohatá Š, Kautznerová D, Paleček T,
Pleva M, Weichet J

1. Účastníci se shodli na nutnosti zlepšení mezioborové spolupráce mezi radiology a kardiology v oblasti vyšetřování srdce pomocí MR a CT včetně edukačních aktivit: prvým krokem je zařazení edukačních bloků o MR a CT srdce do programu výročních kongresů ČKS a výroční konference ČAKVZM Echodny; vzhledem k úspěšnému průběhu je plánováno i pokračování v organizaci mezioborové konference o srdeční tomografii MOST (zatím 1x ročně).

2. Vzhledem k nutnosti zvýšení znalostí mladých kardiologů v oblasti srdeční MR a CT před atestační zkouškou z kardiologie byla diskutována možnost, délka a forma předatestační stáže na oddělení MR/CT se zaměřením na vyšetřování kardiovaskulárního aparátu. Zástupci ČAKVZM budou tuto otázku dále probírat s výborem ČKS (modifikace náplně Vzdělávacího programu v obou kardiologie) a budou informovat na některém z dalších setkání Společné pracovní skupiny.

3. Účastníci se též shodli na vhodnosti vypracování společného pozičního dokumentu, který by definoval nutnost zajištění vyšetření srdce pomocí MR a CT ve všech komplexních kardiocentrech ČR včetně minimálního vyšetřovacího času rezervovaného pro tato vyšetření. Tento návrh předloží k diskuzi výborům ČKS a RS ČLS.

4. Účastníci dále diskutovali vhodnost tvorby jednoduchých praktických doporučení pro indikace zobrazovacích modalit (MR, CT, resp. i nukleární techniky a echokardiografie) v rámci diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění. V této diskuzi bude pokračováno na příštích setkáních Společné skupiny.

5. Další setkání Společné pracovní skupiny je plánováno na 9.5.2017, v rámci výročního kongresu ČKS, v podvečer po skončení odborného programu.

Tento zápis byl schválen všemi jeho účastníky.
Zapsal: Tomáš Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost