Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 21. listopadu 2017, Praha

Přítomni: T. Paleček, O. Lang, T. Adla, M. Pleva, D. Marek, E. Mandysová, A. Linhart, J. Rubáčková Popelová, H. Skalická, R. Kočková

Omluveni: M. Hutyra,  K. Linhartová, M. Kamínek

1. Echodny 2017 a 2018

Tomáš Paleček referoval o pozitivním finančním výsledku Echodnů 2017. Echodny 2018 se uskuteční ve dnech 21.-22.9.2018 opět v NH Congress Hotelu Olomouc. Na rok 2019 budou v podobném termínu (20.-21.9.2019) rezervovány pro konání Echodnů jak NH Congress Hotel Olomouc, tak i Hotel Olympic v Praze, výbor na svém zasedání na jaře 2019 určí definitivní místo konání Echodnů 2019  (navržena možnost střídání místa konání Čechy-Morava, bude diskutováno na další schůzi).

2/ Další akce podporované ČAKVZM

Sympozium MOST, věnované problematice MR a CT v kardiologii a organizované T. Adlou a M. Plevou, se bude předběžně konat 7. dubna 2018 opět v kinosále FN Motol; program sympozia by měl být k dispozici do konce února.

Sympozium PRAGUECHO, věnované echokardiografické problematice a organizované 1. LF UK, bude konáno 12. dubna 2018 v pražském Autoklubu v Opletalově ulici; program sympozia by měl být k dispozici do konce února.

3. Webový edukační/kazuistický portál ČAKVZM

Otto Lang a Tomáš Paleček krátce informovali o finalizaci webového portálu asociace, po schůzi výboru následovala schůzka s „webmasterem“ ČKS, který portál vytváří, aby byly doladěny technické detaily provozu webu. Jeho spuštění je předpokládáno počátkem roku 2018.

4. Společná pracovní skupina ČAKVZM-RS ČLS JEP pro problematiku MR a CT vyšetření srdce

Tomáš Paleček, Martin Pleva a Theodor Adla referovali o cílech dokumentu Indikační kritéria pro MR vyšetření srdce a časový harmonogram, vytvořeným společnou pracovní skupinou ČAKVZM-RS ČLS JEP, hlavní autor M. Pleva. Dokument bude zaslán členům výboru MR sekce, resp. následně i členům výboru ČAKVZM ke schválení, následně pak bude předložen jako společné Odborné stanovisko ČKS a RS ČLS JEP ke schválení výborům těchto společností a po jeho schválení oficiálně publikován v Cor et Vasa a České Radiologii, a na webových stránkách obou odborných společností.

5. Program bloků ČAKVZM pro výroční kongres ČKS v květnu 2018

ČAKVZM byla pověřena sestavením dvou 90-minutových a pěti 60-minutových bloků. V průběhu schůze byly navrženy a schváleny tyto bloky: Echokardiografie a nekardiální onemocnění (90 mins), Co mě štve na mé milované metodě (90 mins), Echokardiografie v hematologii (60 mins), MR v diagnostice chlopenních a vrozených srdečních vad (60 mins), CT vs. SPECT v neinvazivní diagnostice ICHS: máme vítěze? (60 mins), Kdy si nevystačím jen s echokardiografií? (60 mins), Arytmogenní kardiomyopatie (60 mins, společný s PS chorob myokardu a perikardu). Též byli navrženi přednášející a předsedající v jednotlivých blocích; eventuální modifikace zaměření bloků, přednášejících či předsedajících budou prováděny mailovou komunikací do konce roku 2017.

 

Termín další schůze výboru ČAKVZM bude v průběhu výročního kongresu ČKS v květnu 2018, přesný čas bude ještě stanoven.

Zapsal: T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost