Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 25. listopadu 2019, Praha

Přítomni: T. Paleček, O. Lang, R. Kočková, Milan Kamínek,m H. Skalická, E. Mandysová, M. Pleva, A. Linhart, D. Marek, J. Rubáčková-Popelová, T. Adla, M. Hutyra
Omluveni: R. Kočková

1. Hospodaření ČAKVZM v roce 2019, ECHODNY 2019 a 2020
Tomáš Paleček informoval členy výboru o pozitivním hospodářském výsledku asociace za rok 2019 a stavu podúčtu asociace. Potvrzen byl termín a místo konání výroční konference asociace Echodnů 2020 (18.-19.9.2020, NH Congress Hotel Olomouc). Na rok 2021 předběžně rezervován NH Congress Hotel Olomouc (termín 17.-18.9.2021), definitivní místo konání Echodnů 2021 bude určeno na květnové schůzi výboru v Brně.

2. Účast asociace na ČKD 2019 v Praze; MOST 2020 a PRAGUECHO 2020
90-minutový interaktivní kazuistický blok na právě probíhajících Českých kardiologických dnech byl pozitivně hodnocen, zvláště jakožto forma prezentace mladých kardiologů. MOST 2020, organizovaný T. Adlou a M. Plevou, se bude konat dne 3.4.2020 ve FN Motol. PRAGUECHO 2020 se pak bude konat 16.4.2020 v Autoklubu, Opletalova ulice v Praze.

3. Volby do výborů sekcí ČAKVZM pro funkční období 2020-2024
Výbor ČAKVZM odsouhlasil změnu ve stanovách asociace (Bod 5.1 Sekce ČAKVZM): v čele každé ze sekcí asociace bude nadále stát 7členný výbor. Výbory do výboru ČAKVZM a výborů sekcí se uskuteční dvoukolově na jaře 2020. Jako budoucí noví předsedové sekcí již byli stávajícími členy výborů sekcí zvoleni doc. MUDr. Roman Panovský, PhD (MRI sekce), doc. MUDr. Petr Kuchynka, PhD (CT sekce) a MUDr. Vladimír Kincl, PhD (sekce nukleární kardiologie); volby předsedy sekce echokardiografie právě probíhají. Nově zvolení činitelé výboru ČAKVZM a jejích sekcí se ujmou svých funkcí na Echodnech 2020. Odstupující předsedové ČAKVZM, resp. jednotlivých sekcí, se automaticky stávají místopředsedy asociace, resp. jejích sekcí.

4. Volby nového předsedy ČAKVZM
Tomáš Paleček představil a doporučil výboru ČAKVZM jediného kandidáta na budoucího předsedu asociace, prof. MUDr. Martina Hutyru, PhD, který následně krátce prezentoval svou představu o fungování asociace v nadcházejících letech. Výbor následně ve veřejné volbě jednomyslně schválil M. Hutyru za budoucího předsedu ČAKVZM na roky 2020-2024 s nástupem do funkce v průběhu Echodnů 2020.

5. Sekce ČAKVZM pro výroční kongres ČKS v květnu 2020
Členové výboru navrhli a projednali tematická zaměření sekcí asociace pro výroční kongres ČKS 2020, a to včetně přednášejících a předsedajících (témata sekcí: Konstriktivní perikarditida /90 minut/, Zobrazovací metody v nových ESC doporučeních pro plicní embolii /60 minut/, Echokardiografie: těžké věci jednoduše /60 minut/, Infekční endokarditida a její komplikace /60 minut/). T. Paleček osloví navržené řečníky mimo členy výboru a po kompletizaci pošle do konce roku 2019 finální program sekcí členům výboru ČAKVZM ke schválení per rollam emailovou cestou.

..……………………........
Zapsal: T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost