Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 22. listopadu 2018, Praha

Přítomni: T. Paleček, O. Lang, M. Hutyra, T. Adla, M. Pleva, M. Kamínek, A. Linhart, D. Marek
Omluveni: R. Kočková, H. Skalická, K. Linhartová, J. Rubáčková-Popelová

 

1. Finanční situace ČAKVZM; Akce ČAKVZM v roce 2019

Tomáš Paleček informoval členy výboru o pozitivním hospodářském výsledku asociace za rok 2018. Připomenul konání akcí asociace v roce 2019: sympozium MOST dne 30.3.2019 ve FN Motol (zaměřeno na MRI, CT a nukleární techniky v kardiovaskulární diagnostice; program- T. Adla, M. Pleva- bude k dispozici nejpozději v lednu 2019), PRAGUECHO dne 11.4.2019 v Autoklubu Opletalova ulice, Praha (echokardiografická tématika, program- T. Paleček, A. Linhart- bude k dispozici nejpozději v lednu 2019), ECHODNY 2019 ve dnech 20.-21.9.2019 opět v NH Congress Hotel Olomouc.  Termín Echodnů 2020 byl předběžně stanoven na 18.-19.9.2020 a zarezervován NH Congress Hotel Olomouc.

2. Programové bloky ČAKVZM pro výroční sjezd ČKS 2019

Pro asociaci byl vyčleněny 4 bloky, 2x 90 minut a 2x 60 minut. Byly navrženy následující bloky včetně přednášejících a předsedajících: 1) Restriktivní kardiomyopatie: především, ale nejen ta, amyloidová ! /společná sekce s PS chorob myokardu a perikardu/, 90 minut, 2) Mitrální regurgitace: never-ending story /společní sekce s PS CHVSV/, 60 minut, 3) Základy zobrazovacích metod aneb co je nutné vědět k atestaci, 90 minut 4) PFO a cévní mozková příhoda: aktuální multidisciplinární pohledy, 60 minut.

Návrh bude členy výboru diskutován do konce prosince 2018, následně po schválení všemi členy výboru bude zaslán standardní formou programovému výboru sjezdu.

Prof. Linhart též cestou předsedy asociace upřesní členům výboru možnou participaci na sekcích v nově vytvořené Agoře (forma krátkých, nejspíše kazuistických sdělení, celková délka sekce 60 minut).

Zapsal: T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost