Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 8. května 2018, Brno

Přítomni: T. Paleček, O. Lang, T. Adla, M. Pleva, D. Marek, K. Linhartová, E. Mandysová, M. Kamínek, A. Linhart, J. Rubáčková Popelová, H. Skalická
Omluven: M. Hutyra

1. Informace o proběhlých akcích ČAKVZM

Tomáš Paleček referoval o sympoziu PRAGUECHO, které proběhlo dne 12.4. 2018 v Autoklubu ČR v Praze. Zúčastnilo se více než 200 účastníků, což je dosud nejvyšší účast; kromě kladného hodnocení participantů byla opět pozitivem zcela bezchybná promítací technika. V příštím roce je PRAGUECHO naplánováno na 11.4. 2019, opět s echokardiografickou náplní a v Autoklubu ČR.

Theodor Adla a Martin Pleva referovali o 2. sympoziu MOST, jež se věnuje srdeční tomografii, které se konalo 7.4. 2018 v přednáškovém sále FN Motol. Zúčastnilo se cca 70 účastníků, diskutována byla nově vydaná Indikační kritéria MR srdce, dále možnosti non-echokardiografických zobrazovacích metod v diagnostice ICHS, specifických srdečních zánětů, chlopenních vad. Pro příští rok je plánováno sympozium MOST konat opět ve FN Motol, počátkem dubna, detaily organizace a programu budou postupně zveřejňovány (T. Adla, M. Pleva).

 

2. Webový výukový edukační/kazuistický portál ČAKVZM

Tomáš Paleček referoval o spuštění Výukového portálu ČAKVZM na web stránkách ČKS a vyzval členy výboru k jeho propagaci a aktivní publikační činnosti.

 

3. ECHODNY 2018

ECHODNY 2018 proběhnou 21.-22.9.2018 v NH Congress Hotelu v Olomouci. V současnosti je již možné se přes web stránky konference hlásit k aktivní i pasivní účasti. Základem programové náplně by měly být opět přehledné sekce zaměřené na multimodalitní diagnostiku KV chorob, zejména srdečního selhání; tradiční součástí programu budou též volná sdělení, kazuistiky a echokardiografické hands-on sekce. Výbor ČAKVZM odsouhlasil, že součástí ECHODNů budou tradičně 2 bloky PS chorob myokardu a perikardu ČKS (60 a 90 minut). Členové výboru ČAKVZM do 26.6.2018 zašlou návrhy na tématické bloky s možnými přednášejícími; zasedání programového výboru ECHODNů se následně uskuteční dne 27.6.2017 v 13,00 hodin v kanceláři ČKS v Praze, rezidence Kavčí Hory.

Diskutována byla též lokalita konání ECHODNů 2019, členové výboru se zatím kloní k Hotelu Olympic v Praze.

 

Termín další schůze výboru ČAKVZM bude v průběhu ECHODNů v září 2018, přesný čas bude ještě stanoven.

           

Zapsal: T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost