Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 13. května 2019, Praha

Přítomni: T. Paleček, O. Lang, R. Kočková, M. Pleva, A. Linhart, D. Marek, H. Skalická, K. Linhartová, Jana Rubáčková-Popelová
Omluveni: M. Hutyra, T. Adla, M. Kamínek, E. Mandysová

1. Finanční situace ČAKVZM; dosud proběhlé akce ČAKVZM v roce 2019

Tomáš Paleček informoval členy výboru o pozitivním hospodářském výsledku asociace za rok 2018 a současném stavu na účtu asociace.

Tomáš Paleček a Martin Pleva referovali o proběhlých akcích, konaných s podporou ČAKVZM: 1) MOST, Mezioborové sympozium o srdeční tomografii (organizace T. Adla a M. Pleva), se konalo 30.3. 2019 opět ve FN Motol, celkem 81 účastníků, z toho 46 radiologů – navyšující se účast radiologů na této akci, stejně jako její programová náplň a diskuze kardiologů s radiology a specialisty na nukleární kardiologii byly pozitivně hodnoceny, v roce 2020 se MOST bude opět konat koncem března či počátkem dubna ve FN Motol, tentokráte koncem týdne ve všední den, přesní datum bude určeno; 2) PRAGUECHO, sympozium o echokardiografii (organizace 1. LF UK), se konalo 11.4. v Autoklubu v Praze, s účastí více než 150 lékařů, pozitivní přijetí akce, termín konání příští rok je 16.4.2020, opět Autoklub Praha, Opletalova ulice.

Termín Echodnů 2020 byl předběžně stanoven na 18.-19.9.2020 a zarezervován NH Congress Hotel Olomouc.

2. Klinický doporučený postup Chronická ICHS- diagnostika a léčba

Tomáš Paleček poděkoval Ottovi Langovi za vzetí úlohy koordinátora při spoluúčasti ČAKVZM na tvorbě Klinického doporučeného postupu (KDP) „Chronická ICHS- diagnostika a léčba“ MZČR, hlavní koordinátor prof. P. Widimský. O. Lang vytvoří společně s předsedy jednotlivých sekcí asociace (echokg, MRI, CT, nukleární kardio) požadovanou část KDP – Neinvazivní metody v diagnostice ICHS- do 31.5.2019.

3. Echodny 2019

Členové výboru ČAKVZM schválili i pro rok 2019 spoluúčast PS chorob myokardu a perikardu ČKS v podobě dvou bloků, 60 a 90 minut.

Již byly spuštěny webové stránky Echodnů, kde je možno se registrovat a do 2.6. zasílat abstrakta (originální/původní sdělení či kazuistická sdělení) do sekce volných sdělení.

Programový výbor Echodnů se sejde dne 18.6.2019 v 15,00 hodin v bytě ČKS na Kavčích Horách v Praze (po skončení zasedání výboru ČKS). Předběžným nosným tématem Echodnů bude úloha zobrazovacích metod na poli akutní a chronické plicní hypertenze, hodnocení funkce pravé komory.  

Opět budou prvý den organizovány hands-on sekce a to nejen echokardiografické, ale i „off-line“ ukázky hodnocení nukleárně-kardiologických vyšetření (O.Lang) a CT vyšetření (T. Adla). Dobrovolníky pro echokardiografické hands-on zajistí M.Hutyra v kooperaci se spolupracujícími vendory přístrojů (4 dobrovolníci, předběžně Philips, GE), vyšetřující hands-on sekcí budou upřesněni na programovém výboru Echodnů.

Výbor asociace požádal J. Rubáčkovou-Popelovou o pronesení slavnostní Niederleho přednášky, konané tradičně na konec pátečního programu Echodnů.

Společenský večer se bude konat po skončení pátečního programu  Echodnů v prostorách Arcibiskupského paláce, prostor zajistí M. Hutyra.

4. Echodny 2020

Termín Echodnů 2020 byl potvrzen na 18.-19.9.2020, je zarezervován NH Congress Hotel Olomouc, jiná destinace je možná a bude diskutována dle event. návrhů.

Zapsal: T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost