Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 22. září 2017, Olomouc

Přítomni: T. Paleček, O. Lang, A. Linhart, M. Hutyra, T. Adla, M. Pleva, D. Marek, K. Linhartová, E. Mandysová, M. Kamínek, H. Skalická

Omluveni:, J. Rubáčková Popelová, R. Kočková

1. ECHODNY 2017 a 1018

Tomáš Paleček seznámil výbor s aktuální pozitivní situací ohledně financování ECHODNŮ 2017.  Výbor též předběžně kladně zhodnotil průběh letošních ECHODNŮ. Pro ECHODNY 2018, které by se měly konat 21. a 22.9.2018 byly předběžně rezervovány dvě lokality- NH Congress Hotel Olomouc a Hotel Olympic v Praze; v případě, že nebude navržena a schválena jiná lokalita se výbor usnesl, že další ECHODNY by byly konány opět v NH Congress Hotel Olomouc.

2. Akce organizované a podporované ČAKVZM 2017 a 2018

Tomáš Paleček shrnul další akce ČKAVZM, plánované či podporované, v letošním roce a roce 2018: kazuistický blok v rámci Českých kardiologických dnů koncem listopadu 2017, echokardiografické kurzy organizované doc. Danem Markem v prosinci 2017; MOST- mezioborové sympozium o MRI a CT srdce- předběžný termín počátek dubna 2018, Praguecho- termín 12.4.2018, Autoklub Opletalova ulice, Praha.

Výbor vyslovil souhlas s návrhem doc. Marka, aby výroční konference Pracovní skupiny chlopenní a vrozené srdeční vady ČKS, jež se bude konat v březnu 2018, byla organizována ve s podporou ČAKVZM.

3. Výroční kongres České kardiologické společnosti 2018

Výbor byl informován, že pro výroční kongres ČKS 2018 byly ČAKVZM předběžně přiděleny 2 bloky po 90 minutách a 4 bloky po 60 minutách. Členové výboru asociace a předsedové jednotlivých sekcí asociace se svými výbory připraví předběžné návrhy na programovou náplň jednotlivých bloků, které budou diskutovány na další schůzi výboru ČAKVZM v listopadu během Českých kardiologických dnů.

4. Odborné stanovisko k návrhu specifického léčebného programu „Neinvazivní diagnostika srdeční transthyretinové amyloidózy“

Výbor vyslovil po odborné stránce souhlas s předloženým návrhem specifického léčebného programu.

5. Různé

Tomáš Paleček informoval členy výboru o možnosti navržení speciálního čísla Cor et Vasa věnovaného zobrazovacím metodám.

Členové výboru široce diskutovali vzdělávací program v kardiologii, především se zaměřením na rozšíření curricula o edukaci v oblasti MRI, CT a nukleárních vyšetření kardiovaskulárního systému.

Dále byla diskutována průběžná tvorba vzdělávacího e-portálu ČAKVZM v rámci webových stránek ČKS. Webmasterovi se podařilo odstranit potíže s přehráváním videí, funkčnost webu bude nadále zkoušena. Případné setkání s webmasterem ke konečnému vyladění se uskuteční v průběhu Českých kardiologických dnů 2017.

Termín další schůze výboru ČAKVZM je naplánován na 21.11.2017 během polední pauzy Českých kardiologických dnů.

Zapsal: T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost