Zápis ze schůze výboru ČAKVZM 21. září 2018, Olomouc

21. září 2018, 18,00 hodin, Olomouc

Přítomni: T. Paleček, O. Lang, M. Hutyra, T. Adla, M. Pleva, K. Linhartová, M. Kamínek, A. Linhart, J. Rubáčková Popelová, H. Skalická
Omluveni: D. Marek, R. Kočková, E. Mandysová

 

1. Echodny 2018, 2019

Členové výboru kladně zhodnotili dosavadní průběh Echodnů 2018. Po diskuzi výbor rozhodl, že Echodny 2019 se budou konat v NH Congress Hotelu Olomouc ve dnech 20.-21.9.2019.

2. Programové bloky ČAKVZM pro výroční sjezd ČKS 2019

Dle sdělení prof. Linharta, předsedy programového sjezdu, bude asociaci určeno 5 programových bloků; obecně jsou preferovány společné bloky různých asociací a pracovních skupin ČKS

Termín další schůze výboru ČAKVZM bude v průběhu Českých kardiologických dnů v listopadu 2018, přesný čas bude ještě stanoven; hlavní náplní bude sestavení programových bloků ČAKVZM pro kongres ČKS v roce 2019.

Zapsal: T. Paleček

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost