Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 15. 5. 2007, Brno

Přítomni: dr. Al Hiti , dr. Brychta, dr. Jansa, doc. Lindner, dr. Paleček, dr. Škvařilová
Omluveni: prof. Aschermann, prof. Linhart,
Hosté: prof. Widimský

Zapsala: 15. 5. 2007 dr. Škvařilová

  1. Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze. Aktualizováno znění zápisu ze schůze ze dne 12.1.2007. Dr. Škvařilová přepošle pí. Buchtové do ČKS ke zveřejnění na webových stránkách ČKS.
  2. 2.sympózium PS PC ve Špindlerově Mlýně by se uskutečnilo 2. víkend v lednu 2008 opět v hotelu Arnika (čtvrtek-neděle). Specifikace přednášených témat by byla uvedena ve 2. oznámení, které v září 2007 rozešle dr. Jansa. K účasti by byla přizvána i Společnost pro trombózu a hemostázu. Návrhy témat do září zasílat dr. Jansovi emailovou poštou.
  3. Financování léčby a zdravotnických prostředků pro léčbu PH – postup v jednání: V kontaktu s vedením VZP je prof. Aschermann. VZP navýšila počet pacientů s PH, kterým bude hradit léčbu. Problémem zůstávají malé pojišťovny – některé na žádost o úhradu vůbec neodpoví. Některý spotřební materiál jako např. sety, inhalátory nebo pumpy chce VZP platit v „budgetu“, zatím jsou však kódy tohoto materiálu pouze v jiných indikacích než PH např. pro diabetiky, léčba bolesti atp. Bude nutné definovat výkon a k němu spotřební materiál (dr. Jansa).
  4. Registr PH: viz příloha dotazníku, který již byl konzultován s dr. Duškem. Orientační předpoklad nákladů 500 000,- Kč/rok za blokování míst na serveru. Cena odpovídá obdobným registrům hrazeným z ČKS. Frekvence zápisů údajů: a. Iniciální data b. Fellow up á 12 měsíců c. Vyřazující – např. pro úmrtí, stp. transplantaci plic nebo ztrátu kontaktu s nemocným d. Změna zdravotního stavu nebo změna léčby. Měli by být zařazeni všichni pacienti na waiting listu transplantačních center. Diskutována otázka registru plicních endarterectomií. Vlastní registr má doc. Lindner, další registr není nutný. Připomínky k tomuto bodu poslat emailem dr. Jansovi. Finanční krytí registru by bylo zajištěno farmaceutickými firmami.
  5. Subkonto PS PC u ČKS: prof. Špinarová nesouhlasí se zřízením separovaného subkonta u ČKS. Proto s ní opět budou jednat dr. Brychta a prof. Aschermann.
  6. Aktualizace guidelines léčby PAH – zřejmě až v r. 2008 po jednání v Benátkách.
  7. Různé: Aktualizace členů PS PC – do září zajistí dr. Škvařilová nový seznam. Seznam všech členů naší PS je však trvale k nahlédnutí na webových stránkách ČKS. Oponentura guidelines „Akutní plicní embolie“: Prof. Widimský osloví prof. Aschermanna ohledně oponentury těchto guidelines které mají být předneseny v listopadu na Kardiologických dnech v nemocnici Na Homolce.
  8. Příští schůzka výboru PS PC se uskuteční 6.9.07 v 16.30 hod v Praze. Pozvánku s místem schůzky rozešle koncem srpna 2007 dr. Jansa

zapsala dne 15.5.2007 dr. Marcela Škvařilová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost