Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace ČKS, dne 15. 1. 2011.

Přítomni: prof. Aschermann, prof. Linhart, prof. Lindner, MUDr. Jansa, omluveni MUDr. Ambrož, doc. Popelová, Dr. Al-Hiti

  1. Konstatováno, že byl zaslán program naší PS pro sjezd ČKS v Brně 2011, zařazeny budou dva bloky, jeden věnovaný non PAH – PH problematice, druhý funkci a dysfunkci pravé komory srdeční.
  2. Plánovaný termín příštího setkání PS bude 13.–14. 1. 2012 v hotelu Arnika, Špindlerův Mlýn.
  3. Na tradiční Echo dny PS echokardiografie 2011 bude zařazen blok naší PS
  4. Registr REPLY – konstatováno, že je nezbytné upozornit všechna pracoviště, která zařazují nemocné do tohoto registru PH, aby skutečně nemocné zařazovali. registr je funkční již jeden rok a je nutné doplnit chybějící nemocné, aby mohlo být provedeno jeho první zpracování.
  5. Další schůzka výboru PS bude v Brně během sjezdu ČKS.

19.1.2011

Zapsal: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost