Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 26. 5. 2008, Brno

Přítomni: prof. Linhart , dr. Jansa, doc. Lindner, dr. Paleček, dr. Škvařilová, dr. Brychta
Omluveni: prof. Aschermann, dr. Al Hiti,
Hosté: prof. Widimský

Zapsala: 26.5.2008 dr.Škvařilová

 1. Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze. Aktualizováno znění zápisu ze schůze ze dne 13 .9.2007.a 12.1.2008 Dr. Škvařilová přepošle pí. Buchtové do ČKS ke zveřejnění na webových stránkách ČKS (po obdržení zápisu z 13.9.2007 v elektronické podobě).
 2. Registr PH: Je připravena elektronická podoba registru, na její provoz naše PS PC dostala od výboru ČKS 300 000,-Kč. Dr. Jansa zajistí schůzku s programátory, aby všichni, kdo se budou na registru podílet uměli správně zadávat data. Během prázdnin zkušební provoz, od září 2008 předpoklad už plně funkční provoz. zástupce
 3. Hospodaření PS PC: proplacení cestovních výloh pro dr. Brychtu a dr. Škvařilovou: podle sdělení pí. Klímové se budeme muset vystavit smlouva na provedení práce. Kvůli silniční dani nelze cestovní výlohy vyplatit zpětně. Dr. Škvařilová zajistí formuláře na smlouvu o provedení práce a společně s dr. Jansou a dr. Brychtou se z našeho konta proplatí tímto způsobem cestovní náklady.
 4. Symposium PS PC v r. 2008. Celkové příjmy : 780 000,Kč Celkové výdaje 770 000,- Kč. Zisk 10 000,- Kč Vyslovena spokojenost s úrovní sympózia.
 5. Symposium PS PC v r. 2009: 1.oznámení bude rozesláno v září 2009 (dr. Jansa). Doporučeno sympózium zkrátit tak, aby program začínal v pátek odpoledne a trval do soboty do 16.hod. Vzhledem k dobré organizaci letošního sjezdu opět bude oslovena agentura Galen. Místo konání – opět hotel Arnika, Špindlerův Mlýn. Bude nutné snížit počty účastníků, kterým je hrazeno ubytování + registrační poplatek.Termín: 9.-10.1.2009 Na financování by se měly podílet i farmaceutické event. katetrové firmy. Registrační poplatek by se měl zvýšit na 500,- Kč na osobu.
  Návrhy programu:
  Pediatrie (2 hod : zkusíme odlovit dr. Jana Marka (Londýn) – specifika ECHO u dětí
  (dr. Chaloupecký), KCH u dětí (dr. Hučín)
  Anorektika a PH (prof. Widimský)
  Slavnostní přednáška prof. Riedl (osloví dr. Jansa) – sekce o perikarditidách x tamponády
  Další návrhy posílat dr. Jansovi emailem
 6. Pulmonary Circulation 2010: co nejdříve stanovit aspoň rámcový program. Návrhy jednotlivých bloků: 1. Echokardiografie ve vztahu k PH 2. Chirurgický problam ve vztahu k PH 3. Pediatrie + dětská chirurgie 4. Trombembolie + akutní plicní embolie. Na programu budou příští týden pracovat: dr. Jansa, prof. Linhart a prof. Aschermann
 7. Různé: prof. Linhart upozornil na úhradovou vyhlášku, podle které budou pojišťovny platit všechny léky na PH na úrovni Sildenafilu. Předseda PS PC musí napsat žádost na výbor ČKS, aby věc projednal se SÚKL.
 8. Příští schůzka výboru PS PC se uskuteční dne 10.9.2008 v Praze. Pozvánku s místem schůzky rozešle koncem dubna 2008 dr. Jansa

zapsala dne 26.5.2008 dr.Marcela Škvařilová

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost