Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 18. 1. 2014, Špindlerův Mlýn

Přítomni: doc. P. Jansa, doc. J. Popelová, doc. T. Paleček, doc. M. Hutyra
Omluveni: prof. J. Widimský, prof. M. Aschermann, prof. J. Lindner, dr. M. Škvařilová

  1. Byl vysloven souhlas se zápisem z minulé schůze výboru PS v Brně.
     
  2. Byl vysloven souhlas s programem 2 bloků na XXII. výročním sjezdu ČKS v Brně dedikovaných problematice plicní hypertenze.
     
  3. Byla diskutována organizace, časový horizont a programový půdorys následujícího sympozia pracovní skupiny plicní cirkulace s ohledem na spolupráci s dalšími pracovními skupinami ČKS event. jinými odbornými společnostmi. Vzhledem k tematické příbuznosti bude osloven prof. V. Kolek jako předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, který bude požádán o spolupráci při organizaci následujícího Sympozia PS plicní cirkulace. Termín bude upřesněn následně (zajistí doc. Jansa a doc. Hutyra).
     
  4. Plán setkání výboru PS v roce 2014: další schůze výboru PS se uskuteční na XXII. výročním sjezdu ČKS v Brně. Termín a místo upřesní doc. Jansa.

 
Zapsal: doc. Hutyra
martinhutyra@seznam.cz
tel. 604 454 222

Schválil: doc. Jansa 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost