Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 13. 10. 2018, Lednice

Výbor se sešel ve složení: Aschermann, Popelová, Pudil, Lindner, Jansa, Hutyra, omluven prof. Linhart

 

  1. stanoven termín příštího sympozia PS PC – 18.-19.10.2019, Lednice
  2. stanoveny bloky na výroční sjezd ČKS v Brně 2019 – blok kazuistik a blok s PS srdeční selhání – téma selhání pravé a levé komory srdeční a transplantace srdce
  3. připravíme speciál číslo Cor et Vasa 2019 – nové poznatky ze Světového sympozia 2018 – termín polde publikace témata v JACC
  4. propagace setkání pacientů s PH – klášter Želiv – 24.11.2018, účast členů výboru i PS podle možností a přednášky pro pacienty
  5. vyhodnocení soutěže kazuistických sdělení s odměnou – úhrada účasti na sjezdu ČKS v Brně 2019 - - vybrány kazuistiky MUDr. T. Juřenčáka, MUDr. J Látala a MUDr. D.Ambrože
  6. diskutovány možnosti jak zvýšit účast na sympoziu PS PC – lepší propagace směrem ke členům PS PC a ke členské základně vůbec, spolupráce s pneumology (Pneumologická společnost, oslovíme předsedu společnosti) a dalšími PS ČKS obecně
  7. příští setkání výboru PS PC na kongresu v Brně 2019

 

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.                                                 24.10.2018

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost