Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 13. 10. 2017, Lednice

Výbor PS se sešel 13.10.2017 v Lednici na pravidelném dvoudenním semináři PS. Této akce se účastnilo 94 lékařů a sester a proběhla standardně na vysoké úrovni, jak z hlediska přednášek, tak diskuze.

Výbor se sešel v plném počtu členů a projednal následující body:

  1. konstatoval, že přesunutí tradičního semináře PS  z lednového termínu na říjen se setkal s porozuměním členů PS a účast byla přibližně stejná, jako na posledním setkání v roce 2016. (důvodem přesunu termínu a místa konání byla změna pravidel pro pořádání akce ze strany legislativní – především nutnost dodržení místa konání tak, aby nedocházelo ke konfliktu s legislativou)
  2. další setkání je tedy naplánováno opět do lednice v říjnovém termínu, první oznámení bude členům ČKS představeno na kongresu v Brně – květen 2018.
  3. dohodnuto, že na kongres ČKS v brně budou připraveny dva bloky přenášek, jeden 60 minutový s tematikou novinek ze světového sympozia PH, které se uskuteční v únoru 2018, druhý blok 90 minut bude ve spolupráci s asociací akutní a intervenční kardiologie a bude věnovaný tromboembolické  nemoci – od plicní embolie po CTEPH.
  4. výbor řešil otázku pořadatele naší akce a zatím hlasoval pro ponechání stavu tak, jak tomu bylo dosud (pořadatel Galen sympozion), ale bude nutné dokončit jednání na setkání výboru ČKS.
  5. další schůze výboru proběhne na kongresu v Brně – květen 2018.

 

Michael Aschermann, předseda PS Plicní cirkulace ČKS

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost