Zápis ze schůze výboru PS Plicní cirkulace dne 19. 10. 2019

Přítomni: prof. Ascherman, prof. Lindner, prof. Hutyra, doc. Popelová-Rubáčková, doc. Jansa
Omluveni: prof. Linhart, prof. Pudil

  1. Diskuze o další práci na Registru nemocných s PH, detaily budou finalizovány na ČKD v listopadu 2019 v Praze – prof. Hutyra, doc. Jansa, MUDr. Al-Hiti
  2. Akce PS příští rok: opět v Lednici, termín 26.-17.10.2020, návrh pozvat prof. Táborského a prof. Linharta s tématem „pravé srdce u plicní hypertenze“
  3. Vyúčtování akce lednice 2019 – bude provedeno do konce října se sekretariátem ČKS, konstatována velmi dobrá spolupráce s Ludmilou Klímovou a ing. Kamilou Prchalovou při přípravě letošní akce a kvalita veškerého zázemí letos výborná
  4. Výroční sjezd ČKS v květnu 2020 – pokud dostaneme opět blok 90 minut, jistě tématicky vyplníme, budeme kontaktovat prof. Bělohlávka – Asociace akutní kardiologie – návrh spolupráce s nimi s příspěvkem problematiky CTEPH do bloku Plicní embolie
  5. Návrh předsedovi ČKS prof. Linhartovi, zda by nebylo vhodné mít na kongresu samostatnou sekci věnovanou guidelines ESC s participací na Plicní embolii
  6. Příští setkání výboru PS na výroční sjezdu ČKS v Brně 2020, jednání členů výboru na ČKD 2019 (viz výše)

 

zapsal: M.Aschermann, 19.10.2019

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost